'Cennet'e giden de vergi ödeyecek

Yeni kurumlar vergisi kanunu tasarısı'nda yapılan değişiklikle, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri için, yalnızca bu alanda faaliyet gösterme koşulu getirildi.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Yeni kurumlar vergisi kanunu tasarısı'nda yapılan değişiklikle, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri için, yalnızca bu alanda faaliyet gösterme koşulu getirildi. Bu arada vergi cennetlerinde yerleşik gerçek ve tüzelkişilerin vergi vermesini sağlayacak önlemler getiriliyor. Konut yapı kooperatiflerinin kat veya arsa karşılığı yaptırdığı inşaat işleri ise vergi muafiyeti kapsamına alındı.
TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda oluşturulan alt komisyon, kurumlar vergisi kanunu tasarısı üzerindeki çalışmalarını dün tamamladı. Bugün üst komisyonda görüşülecek olan ve kurumlar vergisi oranını 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30'dan yüzde 20'ye indiren tasarıda alt komisyon tarafından yapılan önemli değişiklikler şöyle:
Yüzde 30 vergi
Vergi cenneti önlemi: Vergi cenneti olarak nitelendirilen ülkelerde yerleşik gerçek ve tüzelkişilere yapılacak ödemelerin Türkiye'deki vergi matrahlarını azaltmak amacıyla kullanılmasının önüne geçilmesini teminen bu ülkelerde faaliyet gösteren kurumlara herhangi bir ödeme yapılması durumunda yüzde 30 vergi kesilecek.
Hangi ülkelerden yüzde 30 oranında vergi kesileceğini, o ülkenin Türkiye ile bilgi değişimi yapıp yapmadığını da dikkate alarak Bakanlar Kurulu belirleyecek. Sözü edilen bu ülkelere emsaline uygun olarak mal veya iştirak hisseleri için yapılan ödemelerle deniz ve hava ulaştırma araçlarının kiralanması için yapılan ödemelere ilişkin vergi oranını sıfıra kadar indirme konusunda ise Bakanlar Kurulu yetkili olacak.Ar-Ge için ayrı şirket kurmak şart
Ar-Ge harcamaları: Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için münhasıran (yalnızca) bu alanda faaliyet göstermesi gerekecek. Bu durumda doğrudan Ar-Ge teşviklerinden yararlanamayacak hale gelen sanayi kuruluşlarının teşviklerden yararlanabilmesi için ayrı bir şirket kurmaları gerekecek.
Kooperatiflere vergi kolaylığı: Konut yapı kooperatiflerinin kat ya da arsa karşılığı gerçek veya tüzelkişilere yaptırdığı inşaat işleri kurumlar vergisinden muaf tutulacak.
Kredilere vergi yok: Yurtdışındaki finans kuruluşlarından temin edilen borçlanmalara ilişkin anapara, faiz ve kâr payı ödemeleriyle sigorta ve reasürans ödemeleri de tümüyle vergiden muaf olacak.
Örtülü kazanç aktarımı: Şirketlerin emsale uygun olmayan bir bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması 'örtülü kazanç aktarımı' olarak kabul edilecek.
İştirak hisselerinin satışı: Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleriyle aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançlarının yüzde 75'lik kısmı kurumlar vergisinden istisna tutulacak.