Çeşme'ye de kırmızı ışık yandı

İzmir Çeşme Limanı'nın özelleştirilmesi de Danıştay'dan döndü. Danıştay, Çeşme Limanı'nın işletme hakkının 30 yıllığına Ulusoy Ortak Girişimi'ne verilmesi işleminin de iptal edilmesini istedi.

ANKARA - İzmir Çeşme Limanı'nın özelleştirilmesi de Danıştay'dan döndü. Danıştay, Çeşme Limanı'nın işletme hakkının 30 yıllığına Ulusoy Ortak Girişimi'ne verilmesi işleminin de iptal edilmesini istedi. Daire, aksi yöndeki mahkeme kararını oybirliğiyle bozdu. Bozma kararında özetle şöyle denildi:
"Özelleştirilecek teşebbüsün hukuki veya fiili imtiyazlara sahip olması halinde Rekabet Kurulu'nun görüşünün alınması zorunluluğu getirilmiştir. Ancak bu yapılmamıştır. Söz konusu liman için yapılan ihale üzerine ÖYK'nın kararına istinaden imzalanan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi de dava konusu edilmesine karşın mahkemece bu konuda bir karar verilmediği görüldüğünden, mahkeme kararı eksik inceleme nedeniyle bu yönden de hukuka aykırı bulunmaktadır." ÖİB'nin, Danıştay'ın bozma kararıyla ilgili karar düzeltme isteme hakkı bulunuyor.