Cevap ve düzeltme

Gazetenizin 28.04.2005 tarihli nüshasında 'CHP Al Baraka Türk takibinde' başlıklı haberde müvekkilim, Al Baraka Türk'ün sahibi ve ayrıca 'Nakşibendi
lideri' olarak gösterilmiştir.

Gazetenizin 28.04.2005 tarihli nüshasında 'CHP Al Baraka Türk takibinde' başlıklı haberde müvekkilim, Al Baraka Türk'ün sahibi ve ayrıca 'Nakşibendi
lideri' olarak gösterilmiştir. Müvekkilim kuruluşundan bu yana hiçbir dönemde Al Baraka'nın sahibi olarak tanımlanacak oranda hissedarı olmadığı gibi halen hisse oranı yüzde 5'in bile altında olup, hissedarlık ilişkisi dışında da kurumda herhangi bir görevi bulunmamaktadır. Yine müvekkilim kendi hayatının hiçbir döneminde muhafazakâr ve inançlı bir yaşam tercihi dışında 'Nakşibendi liderliği' gibi bir sıfat taşımamıştır. Böyle bir hitaba da hayatında ilk kez gazeteniz haberiyle muhatap olmuş bulunmaktadır. Sonuçta gazetenizde konu hakkında müvekkilimle ilgili yer alan tüm bilgiler gerçek dışı ve kamuoyunu yönlendirmek suretiyle müvekkilin kişilik haklarına zarar verici niteliktedir.
Gerçek dışı haberle ilgili olarak tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydı ile işbu açıklamanın öncelikle yasal düzeltme hakkımız çerçevesinde gazetenizin çıkacak ilk nüshasında yayınlanmasını rica ederiz. Saygılarımla. Mustafa L. Topbaş Vekili Av. Ömer Sağlam