Ceza arttı tahsilat düştü

Devletin tahakkuk ettirdiği cezalar, 2005'te bir önceki döneme göre yüzde 15.1 oranında artarken, tahsilat 14.65 oranında geriledi. 2005 sonu itibarıyla tahakkük ettirilen cezalar 8.8 milyar YTL'ye yükselirken bunun sadece 1.8 milyar YTL'lisi tahsil edilebildi.

ANKARA - Devletin çeşitli nedenlerle tahakkuk ettirdiği cezalar 2005 sonu itibarıyla 8.8 milyar YTL'ye ulaşırken, 2005 yılının tamamında bunun 1.8 milyar YTL'lik kısmı tahsil edilebildi. Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, 2005 sonu itibarıyla çeşitli nedenlerle tahakkuk ettirilen 8 milyar 797.6 milyon YTL'lik idari para cezasının ancak 20.59'u oranında 1 milyar 811.7 milyon YTL'lik kısmı 2005 yılında tahsil edilebildi.
2004 yılı sonu itibarıyla 7 milyar 643.3 milyon YTL'lik idari para cezası tahakkuk etmiş ve söz konusu yılda bunun yüzde 27.77'si oranında 2 milyar 122.6 milyon YTL'lik idari para cezası tahsil edilmişti. 2005 sonu itibarıyla tahakkuk eden para cezaları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.1 oranında artarken, söz konusu dönemde tahsilat ise yüzde 14.65 oranında geriledi. Devlet 2005 yılında 1 milyar 535.1 milyon YTL'lik para cezası tahsil etmeyi öngörmüştü. Buna göre 2005 sonu itibarıyla para cezaları tahsilatı bütçe hedefinin yüzde 18 üzerinde gerçekleşti.
Verginin payı yüksek
2005'te tahsil edilen cezaların yarıdan fazlasını vergi ve diğer kamu alacaklarının gecikme zamları oluşturdu. Söz konusu dönemde 1 milyar 310.6 milyon milyon YTL gecikme zammı cezası verilirken, bunun yüzde 83.8'ine denk gelen 1 milyar 98.3 milyon YTL'si tahsil edilebildi. Vergi ve diğer kamu alacakları gecikme zammı cezalarının tahsilatı toplam para cezaları tahsilatının yüzde 60.6'sını oluşturdu.
2005'te tahsilat tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47.74 arttı. Devletin tahakkuk ettirdiği 8.8 milyar YTL'lik idari para cezasının 6.4 milyar YTL'yle yüzde 72.6'sını oluşturan vergi cezalarının ise ancak 3.53'ü tahsil edilebildi. 2005'te vergi cezaları tahsilatı 225.2 milyon YTL olarak gerçekleşti.