CHP, 'işsizliğin nedeni için' Meclis Araştırması' istedi

ANKARA - CHP, işsizliğin artış nedenleri ile işten çıkarmaların engellenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi. CHP milletvekili Çetin Soysal ve arkadaşlarınca TBMM Başkanlığına verilen araştırma önergesinde, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Şubat ayında Türkiye’deki işsizlik oranının yüzde 16.1’e yükseldiği belirtildi. Kentlerde işsizlik oranının yüzde 18’e, kırsal alanda ise yüzde 11.9’a çıktığı kaydedilen önergede, TÜİK’in açıkladığı rakamların, işsizliğin çözümsüzlüğe doğru gittiğini gösterdiği ileri sürüldü.
İşsiz kalanların geleceğe dair umutlarını kaybettiğinin ileri sürüldüğü önergede, “Hissedilen çaresizlik vatandaşlarımızı intihara sürüklemektedir” denildi. Hükümetin, işsizlik sorununun çözümü konusunda somut bir adım atmadığı öne sürülen önergede, uygun teşviklerle üretimin devamlılığı sağlanarak işten çıkarmaların engellenmesi gerektiğini belirtildi. İşten çıkarmaların önlenmesi için yapılabileceklerinin bir önce tespit edilmesi gerektiğine işaret edilen araştırma önergesinde, şunlar kaydedildi:

‘İşten çıkarma son çare olmalı’
“İşten çıkarmanın ancak son çare olarak görüleceği şartlar yaratılmalıdır. Genç nüfusta yaşanan ve hızla artan işsizliğin önüne geçebilmek için özellikle gençlere dönük yeni istihdam alanları yaratılmalıdır. Toplumda hakim olan umutsuzluk ve karamsarlığın biran önce giderilmesi için ciddi adımların atılması gerekmektedir. Tüm bunların gerçekleştirilebilmesi için somut çözüm önerileri getirilmeli ve biran önce ivedilikle uygulamaya koyulmalıdır.” (Radikal)