CHP: Sosyal güvenlikte toplumsal uzlaşma yok

CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın iddialarının aksine, sosyal güvenlik yasa tasarıları konusunda toplumsal bir uzlaşma olmadığını belirterek...

ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın iddialarının aksine, sosyal güvenlik yasa tasarıları konusunda toplumsal bir uzlaşma olmadığını belirterek, "Uzlaşma olsaydı sivil toplum örgütlerinin, sendikaların temsilcileri SSK Genel Müdürlüğü'nden TBMM'ye kadar el ele insan zinciri oluşturmazlardı" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda dün görüşülmeye başlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu tasarısının geneli üzerinde CHP'nin görüşlerini anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, 72 milyon insanı ilgilendiren tasarının maddeleri üzerinde tek tek tartışma yapılmadan, 'temel yasa' olarak görüşülmesini eleştirdi.
CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, toplam 122 maddeden oluşan tasarının her bir maddesine birkaç saniyelik zaman düştüğüne dikkati çekti.
Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın, yeni sistemde herkesin sosyal güvenlik kapsamına gireceğini söylediğini, oysa yevmiyeli çalışanlar, düşük gelirliler ve dar gelirli çiftçilerin emeklilik açısından sistemin dışında olduğunu vurgulayarak, "Bunların yaşam boyu emekli olma hakkı yok. İsteğe bağlı prim ödeyebilirlerse emekli olabilirler" diye konuştu.
'Başbakan yanılttı'
Başbakan'ın, basını ve muhalefeti tasarıda 68 yaşa ilişkin düzenleme olduğu konusunda kamuoyunu yanıltmakla suçlamasını da eleştiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Sayın Başbakan, Bakanlar Kurulu üyeleri olarak imzalayıp Meclis'e sevk ettiğiniz tasarıda emeklilik yaşı kaçtı. 68 idi. 68 yaş olarak Meclis'e gelen tasarı elbette medyada 'yaş 68' diye tartışılacak. ESK'daki görüşme ve CHP'nin muhalefetiyle aşamalı olarak 65'te kalması kararlaştırıldı. Ayrıca şunu söyleyeyim, 68 yaş tümüyle bu tasarıdan çıkmış değil. Mevsimlik işçilerin 5400 gün prim ödeyerek kısmi aylıkla emekli olabilmeleri için 68 yaşa kadar çalışması gerekecek."
Tasarıda emekli aylığı bağlama oranının kademeli yüzde 50'ye kadar düşürüldüğünü vurgulayan Kılıçdaroğlu, çalışırken 100 lira alan kişi emekli olunca 75 lira alıyorsa, bir süre sonunda 50 lira alabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, üniversite mezunu ve 30 yıl çalışan kişinin bugün emekli olduğunda 777.68 YTL emekli aylığı alabildiğini, kanun çıkınca bu rakamın 520 YTL olacağını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin görüşlerini aktarmasının ardından CHP'liller Genel Kurulu terk etti.
'Maaş düşürüldü'
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da partisinin grup toplantısında şunları söyledi: "Sosyal güvenlik kuruluşlarının tek çatı altında birleştirilmesi yasasıyla 'prim öde, emekli olma' dönemine girildi. Bunareform diyorlar. Bu emeklinin cebinden kapma reformu. Düzenlemeyle emeklinin yaşı 65'e, prim ödeme gün sayısı 9 bine çıkarıldı ve emekli maaşı düşürüldü. Bu Erdoğan'a kâr mı bilemiyorum ama emekliye zarar. Emekli etmeme, sağlıktan yararlandırmama düzenlemesi. 9 bin gün hiçbir AB ülkesinde yok."
'Para verseniz de olmaz'
Çalışma Bakanı Murat Başesgioğlu, 2002'den beri üzerinde çalıştıkları sosyal güvenlik tasarıları için Emek Platformu'nun önerilerinin yüzde 63'ünü tasarıya yansıttıklarını belirtti. Başesgioğlu, "Tasarıya karşı çıkanlar, 'Açığı kapatmak için yılda 20 milyar dolardan beş senede 100 milyar doları buraya koyduk' dese dahi düzenleme yapılmalı. Bu reform gelecek nesiller için mutlaka gerçekleşmeli" dedi.
Hayat kadınına sigorta geliyor
Tasarının dün akşam kabul edilen maddelerine göre, emeklilik sigortası ile sağlık sigortası birbirinden ayrılarak, primleri ayrı ayrı toplanıyor. Hizmet akdi ile çalışanlar, kendi adına ve hesabına çalışanlardan gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf ama meslek odasına kayıtlı esnaf, tarımsal faaliyette bulunanlar ve devlet memurları zorunlu emeklilik sigortasına tabi olacaklar.
Hıfzısıhha Kanunu'nda belirtilen 'umumi kadınlar' da ücretli işçi olarak kabul edilerek zorunlu emeklilik sigortası kapsamına alındı. Ayrıca film, tiyatro, sahne, ses ve saz sanatçıları, güzel sanatların her dalında çalışanlar ile düşünürlerden ve yazarlardan hizmet akdi ile çalışanlar da bu kapsama girecek. İşverenin işinde ücretsiz çalışan eşi, ev hizmetlerinde süreksiz olarak çalışanlar sigorta yaptırmak zorunda olmayacak.