CHP yine Yüksek Mahkeme'de

CHP, 'Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle' Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

ANKARA - CHP, 'Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle' Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. CHP'nin dilekçesini İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Recep Tüzen'e teslim etti. Kılıçdaroğlu, Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilgili olarak Anayasa'ya aykırı gördükleri ve düşündükleri bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi'ne taşıdıklarını söyledi. AKP hükümetinin çıkardığı kanunlardan 54'üncüsünü Yüksek Mahkeme'ye götürdüklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, üst düzey yöneticilerin atamalarında Cumhurbaşkanı'nın imzasına gerek görülmeyerek, bakanın imzasına bağlanmasının ve kişilerin hangi vergi dairesine vergilerini ödeyeceklerinin önceden belirlenmemesine ilişkin düzenlemeleri Anayasa Mahkemesi'ne taşıdıklarını söyledi.