CHP'den iptal istemi

CHP, Özelleştirme Kanunu'nun iki maddesinin iptali ve dava sonuçlanıncaya kadar yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

ANKARA - CHP, Özelleştirme Kanunu'nun iki maddesinin iptali ve dava sonuçlanıncaya kadar yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. 115 imzalı dilekçede iptali istenen maddelerden 22'nci maddenin ikinci fıkrası, KİT'lerde üst kadroların, ilgili şirketin özelleştirilmesi sonrası kamuda 'araştırmacı' unvanlı kadrolara atanmasını düzenliyor. 6'ncı fıkrası ise, unvanlarından dolayı aldıkları ücret ve tazminatlara ilişkin haklarının korunma süresini 3 yıl ile sınırlıyor. CHP, Özelleştirme Kanunu ile yeniden düzenlenen araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesiyle ilgili 20. maddenin de iptalini istedi.