Çift maaşlı bürokrata bir destek de vergiden

Özellikle kamuda düşük ücretten yakınan ve yönetim kurulu üyeliği gibi ek görevlerle maaş desteği verilen bürokratlara bir destek de vergiden geliyor. Çift maaşlıların daha yüksek vergilendirilmesini öngören yıllık gelir sınırı 18 bin YTL'den 40 bin YTL'ye yükseltiliyor.
Haber: HANİFE ŞENYÜZ / Arşivi

ANKARA - Özellikle kamuda düşük ücretten yakınan ve yönetim kurulu üyeliği gibi ek görevlerle maaş desteği verilen bürokratlara bir destek de vergiden geliyor. Çift maaşlıların daha yüksek vergilendirilmesini öngören yıllık gelir sınırı 18 bin YTL'den 40 bin YTL'ye yükseltiliyor.
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Başbakanlığa sunulan vergi yasa taslağıyla, bu durumdakilerin beyanname vermeleri ve artan oranlı tarife çerçevesinde vergilendirilmeleriyle ilgili yıllık gelir sınırı 18 bin YTL'den 40 bin YTL'ye yükseltiliyor. Taslağa göre düzenleme 2007'de elde edilen gelirlere uygulanacak. Düzenleme 2006 yılı gelirlerini kapsamıyor.
Taslakta, gelir vergisi yasasının 86'ncı maddesinde birden çok işyerinden ücret alanlar için vergi tarifesinin 'ikinci dilimi' ile belirtilen istisna sınırı 'üçüncü dilim' olarak değiştiriliyor. Tarifeye göre, ikinci dilim 18 bin YTL, üçüncü dilim ise 40 bin YTL düzeyinde geliri ifade ediyor.
Birden çok işyerinden ücret alan kişinin gelir vergisi tevkifatı çerçevesinde devlet ya da işverenleri tarafından vergileri ödeniyor. Sınırı aşan gelirler ise birleştiriliyor ve bu toplam üzerinden tarife çerçevesinde vergilendiriliyor. Tarifeye göre, 7 bin YTL'ye kadar olan gelir yüzde 15, 7-18 bin YTL arası yüzde 20 vergiye tabi. 18-40 bin YTL arasındaki gelir yüzde 27; üzerindeki bölüm ise yüzde 35 gelir vergisi kesintisine uğruyor.
Örneğin, bir işverenden yıllık 22 bin YTL ücret alan bir kişi, ikinci bir yerden 18 bin YTL ücret alıyor. Mevcut düzenlemede bu kişinin gelirlerinin toplanması ve beyanname vermesi gerekiyor. Bu da kişinin iki geliri için toplamda 9 bin 160 YTL vergi ödemesine neden oluyor. Düzenlemeyle iki yerden aynı ücreti alsa da beyanname kapsamı dışı kalacak ve gelirler ayrı ayrı tarifeden ayrı ayrı vergilendirilecek. Bu durumda toplamda 7 bin 580 YTL vergi ödenecek. Taslaktaki düzenlemeyse çift maaşlıya 1610 YTL vergi avantajı getiriyor.
Bakan'ın söylediği olmadı
2007'den itibaren ücretlilerin fiş toplamasına son vererek, yalnız asgari ücret kadar gelir için 'asgari geçim indirimi' getirilmesini de öngören taslakta, 2008'de işini kaybedecek olan ücretliye bir darbe de vergi iadesiyle vurulacağı ortaya çıktı.
Maliye Bakanı Unakıtan'ın, 'vergi iadesinde boşluk yaratmadığını' savunduğu yeni sistemde, 2007'de çalıştığı halde, 2008'de işini kaybeden kişi vergi iadesi alamayacak. Uygulamadaki vergi iadesiyle kişi işini kaybetse de topladığı fiş ve faturaları vergi dairelerine beyan ederek, iadesini alabiliyordu. Yeni sistemde indirimden yararlanmak için aylık ücret almaya hak kazanması gerekiyor.