'Çiftçi petrol şeyhi olacak'

Avrupa Birliği ülkelerinde üretimi ve tüketimi hızla artan ayrıca çevreciler tarafından da tam desteklenen biyodizel, Türkiye'de yaklaşık 150 firma tarafından üretilmeye başlandı.

İSTANBUL - Avrupa Birliği ülkelerinde üretimi ve tüketimi hızla artan ayrıca çevreciler tarafından da tam desteklenen biyodizel, Türkiye'de yaklaşık 150 firma tarafından üretilmeye başlandı.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, enerjide, özellikle de petrolde dışa bağımlılığın azaltılması için biyodizel üretiminin hayati önem taşıdığını belirterek, "Üretimde yerli hammaddenin kullanılması sonucunda geleceğin petrol şeyhleri Türk çiftçisi olacaktır" dedi. Bayraktar, Türkiye'de de 2005 yılında tesis sayısında büyük bir artış olduğunu ancak 150 firmanın yılda 1.5 milyon ton kapasiteye ulaşmış olmasına rağmen, üretim ve dağıtıma ilişkin mevzuatın oluşturulamaması nedeniyle üretimin geçen yıl 90 bin tonda kaldığını, bunun bir şey ifade etmediğini belirtti.
Kanola üretimi yayılmalı
AB'ye uyum sürecinde Türkiye'de biyodizel talebinin artacağına dikkati çeken Bayraktar, dünyada gerçekleştirilen biyodizel üretiminin yüzde 86'sının kanola bitkisinden üretildiğini, ancak ülkemizde üretimin çok büyük çoğunluğunun hammadde ithalatıyla gerçekleştirildiğini anlattı. Kanola üretiminin yaygınlaştırılması için sanayici ve ziraat odalarının el ele vererek, sözleşmeli üretime geçmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, AB mevzuatlarına göre Türkiye'de 1 milyon ton biyodizel, 3 milyon ton da hammadde olarak kanola üretimine ihtiyaç olduğunu, AB ülkelerine ihracat yapılacağı öngörüldüğünde oranların çok daha artacağını dile getirdi. Bayraktar, şu anda Türkiye'de Kanola üretiminin yok denilebilecek noktada olduğunu, ihtiyacın ithalatla karşılandığını söyledi. AB'de kullanımı zorunlu hale getirilen biyodizel üretiminin Türkiye piyasasında yerini alabilmesi için yerli ürünlerden üretilen biyodizelin ÖTV'den muaf tutulması gerektiğini kaydeden Bayraktar, bunun AB'de de böyle olduğunu söyledi.
65 YKr'lik ÖTV ile biteriz
Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği (ALBİYBİR) Genel Başkanı Tamer Afacan da, ÖTV ile ilgili şunları söyledi: "Hızla gelişen biyodizel sektörünün önü muhtelif spekülasyonlar ve hazırlanan tuzaklarla kesilmeye çalışılıyor. Nitekim en son Bütçe ve Plan Komisyonu'ndan alelacele geçirilen 65 YKr ÖTV bunun bir göstergesi. Bugün biyodizel maliyeti 1.25 YTL olup KDV ve kâr marjıyla nihai fiyat 1.50 YTL. 65 YKr'lik ÖTV ile biyodizel normal dizelin fiyatını geçiyor. Bu durumda biyodizel satılamaz. Çünkü biyodizel rafineri statüsüne sokuldu. Dolayısıyla ürün, petrol dağıtım şirketleri ve oradan istasyonlarda satılabilecek. Amaç biyodizelin önünü kesmek." Ezici Yağ Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ezici de, tarımın kurtuluşunun biyodizel de olduğunu, hükümetin biyodizel konusuna gereken hassasiyeti göstereceğini umduğunu bildirdi.
Ezici: Söz sahibi olabiliriz
Ezici, ayrıca şunları söyledi: "Yapılacak tek şey geçiş dönemi için biraz zaman tanımaktır. Çevre boyutuyla da biyodizel son derece önemlidir. AB direktifleri doğrultusunda da bir zorunluluktur. Bununla birlikte AB'de biyodizelin yasal kullanım zorunluluğu oranı yüzde 5'e çıktı. Bu gerçekle Türkiye biyodizelde çok şeyler yapabilecek, dünyada söz sahibi olabilecek bir ülke olabilir."