Çiftçi seçim hasadında

Seçim yaklaştıkça seçime dönük yatırımlarına hız veren AKP şimdi de çiftçiye tarımsal destekleri en az iki katından fazla artırmayı hedefleyen yasal düzenlemeye hazırlanıyor.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Seçim yaklaştıkça seçime dönük yatırımlarına hız veren AKP şimdi de çiftçiye tarımsal destekleri en az iki katından fazla artırmayı hedefleyen yasal düzenlemeye hazırlanıyor.
Tarım Kanunu tasarısına, tarımsal destekler için bütçeden her yıl ayrılacak kaynağın, Gayri Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) yüzde 2'sinden az olamayacağı hükmü kondu. Şu andaki tarıma yapılan ödeme GSMH'nin binde 7'si seviyesinde. Hükümet, 2005 yılında bütçeden tarımsal destekler için 3.4 milyar YTL kaynak aktardı. Tarımsal destek miktarı 2006 bütçesinde ise yüzde 17 oranında artırılarak 4 milyar 12 milyon YTL olarak belirlendi.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığ'ınca hazırlanarak TBMM'ye sunulan Tarım Kanunu tasarısı, TBMM Tarım Komisyonu'nda oluşturulan alt komisyon tarafından değiştirildi. AKP'li Abdurrahman Müfit Yetkin başkanlığında AKP milletvekilleri Abdullah Çetinkaya, Ahmet Ertürk ve Necdet Budak ile CHP milletvekilleri Necati Uzdil ve Mehmet Vedat Melik'ten oluşan alt komisyon raporuna CHP'li üyeler, tasarının genel hükümleri itibarıyla muhalif kaldı. Alt komisyonun AKP'li üyeleri, tasarının 'Tarımsal desteklemelerin finansmanı' başlıklı 20. maddesine, "Bütçeden tarımsal desteklemeler için ayrılacak kaynak, GSMH'nin yüzde ikisinden az olamaz" hükmünü ekledi.
Türkiye'nin yıllık GSMH'si 2004 yılında 419.7 milyar YTL olurken, 2005 yılında da 485.1 milyar YTL civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Yüzde 5 büyüme öngörülen 2006 yılında ise GSMH'nin 539.9 milyar YTL olması öngörülüyor. Eğer tasarıya konulan bu hüküm daha önce uygulanıyor olsaydı 2005 yılında bütçeden tarımsal desteklemelere aktarılan kaynak 3.4 milyar YTL'de kalmayıp, 9.7 milyar YTL'yi bulacaktı. 2006 yılı için Bütçeden tarımsal desteklemelere aktarılacak kaynak da 4 milyar 12 milyon YTL yerine 10.8 milyar YTL civarında olacaktı.
Hükümet gelecek yıl GSMH'de yeni bir hesaplama yöntemini uygulamaya sokacak. Uluslararası standartlara uyum sağlamayı amaçlayan yeni hesaplama yöntemiyle GSMH'nin daha büyümesi öngörülüyor. Bu durumda alt komisyonda tarımsal desteklemeler için konulan hüküm aynen yasalaşırsa, 2007'de bütçeye konulması zorunlu tarımsal destekleme ödeneklerinin daha fazla büyümesi söz konusu olacak.
Oransal sınırlar da kalktı
Alt komisyon, tasarının, tarımsal desteklemelerin ne şekilde dağıtılacağına ilişkin maddesindeki düzenlemeleri de kaldırdı. Tasarının hükümetten gelen şeklinde her yıl kullandırılacak tarımsal desteklemelerin yüzde 45'inin doğrudan gelir desteğine, yüzde 13'ünün başka ürün ekimine yönlendirilen üreticilerin fark ödemelerine, yüzde 5'inin arz fazlası üretimden vazgeçirilen üreticilerin telafi edici ödemelerine, yüzde 12'sinin hayvancılık desteklerine, yüzde 5'inin tarım sigortası ödemelerine, yüzde 10'unun kırsal kalkınma desteklerine, yüzde 5'inin çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programı desteklerine, yüzde 5'inin de diğer destekleme ödemelerine ayrılması öngörülüyor.
Alt komisyon, tasarının bu maddesindeki tarımsal sigortalar dışındaki tüm sınırlamaları kaldırarak, hangi alana ne kadar destek sağlanacağının halen uygulandığı gibi Bakanlar Kurulu'nca belirlenmesini kararlaştırdı.