Çiftçilerden beş öneri

Türkiye Ziraat Odaları Birliği TZOB, Başbakan Tayyip Erdoğan'dan çiftçilerin gübre ve mazot desteği, buğday ve sütte fiyat sorunu ile mevzuat eksikliklerinin yer aldığı beş temel soruna çözüm getirilmesini istedi.

ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği TZOB, Başbakan Tayyip Erdoğan'dan çiftçilerin gübre ve mazot desteği, buğday ve sütte fiyat sorunu ile mevzuat eksikliklerinin yer aldığı beş temel soruna çözüm getirilmesini istedi.
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'la Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü ve dokuz bölge çiftçi temsilcisinin katıldığı toplantı sonrasında oluşturulan raporda, çiftçinin temel sorunları şöyle belirlendi:
BUĞDAY: TMO buğday fiyatını, 2005 üretim maliyetini göz önüne alarak açıklamalıdır. TMO tarafından fiyatın korunabilmesi için etkin bir alım yapılmalıdır. Ürün bedelleri peşin ödenmelidir.
SÜT: Süt üretimindeki fazla 50 kuruşluk sütün fiyatını 40 kuruşa düşürdü. Tüketimin artırılması için okul sütü projesi, dar gelirli vatandaşlara da süt verilmesi için kaynak sağlanmalıdır.
TARIM SİGORTASI: Tabii afetlerden zarar gören çiftçilerin zararlarını temin amacıyla Tarım Sigorta Kanunu çıkarılmalıdır. Rekabet için gübrede KDV indirimi yapılması şarttır.
MAZOT: Ürün maliyetleri içinde en fazla yer tutan mazota, bir an önce ÖTV indirimi yapılması zorunludur.