Çiftçiye 'don' sigortası geliyor

Tarıma doğal afetlere karşı sigorta güvencesi geliyor. Tarım Sigortası Kanunu Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi. Yasaya göre, tarım sigortaları için, deprem sigortasında olduğu gibi bir havuz oluşturulacak.

ANKARA - Tarıma doğal afetlere karşı sigorta güvencesi geliyor. Tarım Sigortası Kanunu Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi. Yasaya göre, tarım sigortaları için, deprem sigortasında olduğu gibi bir havuz oluşturulacak. Havuz, kuraklık, dolu, don, sel, taban suyu baskını, fırtına, hortum, deprem, heyelan, yangın, kaza ve zararlılar ile hayvan hastalıklarının neden olacağı zararlarla ilgili riskleri karşılayacak.
Sigorta şirketleri, topladıkları tarım sigortası primlerinin tamamını havuza aktaracak. Sigorta şirketlerine havuzdan, havuza devrettikleri primin tahsil edilen kısmı üzerinden komisyon ödenecek. Havuzu, sigorta şirketlerinin eşit oranda pay sahibi olacağı anonim şirket statüsünde kurulacak şirket işletecek. Şirket, havuz tarafından üstlenilen riskleri dağıtmak amacıyla, yerli ve yabancı şirketlerle reasürans anlaşması yapabilecek. Reasürans anlaşmalarının üzerine çıkan hasar fazlası oluştuğu takdirde, kalan kısmının ne kadarının devlet tarafından karşılanacağını Bakanlar Kurulu belirleyecek.
Devlet, çiftçiden toplanacak primlere de katkıda bulunacak. Ürünler, riskler ve bölgeler itibarıyla devlet tarafından sağlanacak prim desteği, her yıl Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek. Tarım sigortası yaptırmayan üreticilere, devletin sağladığı afet yardımından yararlanamayacak. Havuz ve havuzu işletecek şirket, yasanın Resmi Gazete'de yayımından itibaren en geç 3 ay içinde kurulacak. Yönetmelikler ise, iki ay içinde çıkarılacak.