Çiftçiye para arayışı

Taksitle destek
Çiftçi için kaynak arayan hükümet, taksitli ödeme yoluna gidiyor. Tarım Bakanı Güçlü, "Bütçeden ayrılan 3 milyar 462 YTL. Doğrudan gelir desteği giderek azalacak. Dekar başına 16 YTL doğrudan desteğin 10'u bu yıl, altısı da seneye verilecek" dedi.
Gübre ve mazot
Güçlü'nün sözleri şöyle: "Prim, hayvancılık, tohumculuk, tarım sigortası ve kredi desteği araçlarıyla kaynak tahsisi öne çıkacak. Gübre ve mazot maliyetlerini düşürmek için de ek kaynak şart. Gübrede KDV, mazotta da ÖTV'yi düşürme önerimiz var."

ANKARA - Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, çiftçiye 'müjde' olarak açıklanan desteklerin bütçeye getireceği yük için ek kaynak arandığını söyledi. Hükümet, sulamada kullanılan elektrikten kaynaklı borçları yeniden yapılandırarak 36 ay vadede ödeme imkânı sunmuş, gübre ve mazot vergisinde ise düzenleme öngörmüştü.
Güçlü, tarımsal desteklemelerde yeni yaklaşımlar ile 2005 tarımsal destekler programı konusunda düzenlediği toplantıda, "Mazot ve gübreyle ilgili ek kaynak bulmak zorundayız. Tarım sektörü açısından ek destek anlamına geldiği için olumlu. Ama mali dengeler açısından bu destek kaynağı bulunarak gerçekleştirilmelidir" dedi.
Güçlü, bu kaynağın nereden bulunacağı yönündeki sorulara "Kaynak konusu benim dışımda gelişiyor" yanıtını verdi. Güçlü, gübre desteği konusunda KDV indirimi, mazotta ise ÖTV'de düzenleme yapılması yönünde öneride bulunduklarını, ancak Maliye, Hazine ve DPT arasındaki görüşmelerin sonuçlanmadığını anlattı.
Bu yıl tarıma bütçeden 3 milyar 462 milyon YTL ödenek ayrıldığını söyleyen Güçlü, destekleme ödeneklerinin dağılımında, doğrudan gelir desteğinin (DGD) payının azaltıldığını ve Tarım Strateji Belgesi'nde prim, hayvancılık, tohumculuk, tarım sigortası, kredi desteği gibi araçlara kaynak tahsisinin öne çıkacağını vurguladı. Bakan Güçlü, tarım sektörünün, Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen üyelik müzakerelerinde, yoğun tartışmaların olduğu bir gündem konusunu oluşturması, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde getirilen kısıtlamalar, 7 milyon insanın istihdam edildiği tarım sektörünün yapısal sorunlarının çözülmesi gibi konuların, sektör açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
Çiftçiye taksitli destek
Tarım Bakanı Güçlü, daha çok sosyal amaçlı bir destek olan ve desteklemelerin yüzde 78'ini oluşturan DGD'nin 2005 sonuna kadar, esas destekleme aracı şeklinde devam etmesinin öngörüldüğünü, ancak bu payın bu yıl yüzde 56'ya çekileceğini, ileriki yıllarda daha da azaltılacağını belirtti.
Güçlü, DGD ödemelerinde getirilen yeni sistemde, ödemelerin üretim zamanında, ürün satış belgesi ya da müstahsil mabkuzu ibraz eden çiftçiye yapılacağını ve böylelikle desteğin üreten kesime verilmesinin sağlanacağını ifade etti. Bu arada Türk halkı son dönem taksitli alışverişe alışırken, hükümet de çiftçiye yapacağı ödemelerde aynı formülü gündemine aldı. Güçlü, dekar başına 16 milyon lira (16 YTL) olarak belirlenen DGD ödemelerinin ise 10 YTL'lik kısmının bu yıl, kalan 6 YTL'lik kısmının ise 2006 yılında ödeneceğini açıkladı.
'Gıdada ithalat doğru değil'
Tarımda Avrupa Birliği'ne (AB) uyumla ilgili soruya ise Güçlü, şu yanıtı verdi: "Türk tarımının yapısı ile AB tarımının yapısı arasındaki büyük farklılıklar var. Her iki tarafı da çok dikkatli davranmaya sevk etmektedir. Önümüzdeki 10-12 yıllık süreç içerisinde, Türk tarımında önemli gelişmeleri hayata geçirecek kararlar alınacaktır, bu kaçınılmazdır. 2015 yılında Türkiye 82 milyon olacaktır. Türkiye'nin en temel besin maddelerini ithal eden bir ülke olarak, AB bünyesinde ekonomik faaliyetlerini sürdürmesi doğru değildir. Türkiye, kendi insan gücünün gıda ihtiyacını karşılayacak temel gıdaları üretmeyi başarmalıdır."