Çin ekonomisi büyüme hızıyla başdöndürüyor

Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip olan Çin, bu yıl, satın alma gücü paritesiyle gayrisafi yurtiçi hasılasını (S-GSYH) 1.1 trilyon doların üzerinde artıracak.

ANKARA - Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip olan Çin, bu yıl, satın alma gücü paritesiyle gayrisafi yurtiçi hasılasını (S-GSYH) 1.1 trilyon doların üzerinde artıracak. Bu artışla Çin tek başına, Japonya, Rusya, Brezilya, Almanya, İngiltere, Endonezya, Güney Kore, Fransa, Meksika, Kanada, İtalya, İspanya, İran, Türkiye ve Tayvan'ın büyümesinden fazla büyüyecek.
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 'World Economic Outlook Database' başlıklı Eylül 2006 tarihli verilerindeki tahminlerine göre, 2005 yılında 9 trilyon 412.4 milyar dolar olan Çin'in S-GSYH'si 2006 yılında 1 trilyon 105.9 milyar dolar artışla 10 trilyon 518.2 milyar dolara ulaşacak. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin S-GSYH'si ise 661.7 milyar dolar artışla 12 trilyon 939.3 milyar dolara yükselecek. Üçüncü sıradaki Hindistan'ın S-GSYH'si ise 308.7 milyar dolarlık artışla 3 trilyon 942.2 milyar dolara ulaşacak.
Japonya dördüncü sırada
2006'da IMF tahminine göre, Japonya'nın yurtiçi milli geliri 158.4, Rusya'nınki 116.8 milyar dolar artış gösterecek. Büyümede Çin'i ABD, Hindistan, Japonya ve Rusya izlerken, Türkiye 40.7 milyar dolarlık artışla 17'nci sırada yer alacak.
IMF'nin tahminine göre, 2006'da Brezilya'nın yurtiçi geliri 88.7, Almanya'nın 83.7, İngiltere'nin 79.2, Endonezya'nın 77.9, Güney Kore'ninki 70.8 oranında artacak.