Çin kalemine Tayland makyajı

Türkiye'nin Çin menşeli kurşunkalem ithalatına dampinge karşı vergi uygulamaya başlamasıyla birlikte, Tayland'dan yapılan ithalatta önemli miktarda artış kaydedildi.

ANKARA - Türkiye'nin Çin menşeli kurşunkalem ithalatına dampinge karşı vergi uygulamaya başlamasıyla birlikte, Tayland'dan yapılan ithalatta önemli miktarda artış kaydedildi.
Çin'den alınan kurşunkalemlerin Tayland'da baş kısmının boyanması, sivriltme ve paketlemesi yapıldıktan sonra ihraç edildiğini belirleyen Türkiye, yeni damping soruşturması açtı.
Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın kararında Çin menşeli 'grafitli kurşunkalem ve kurşun boya kalemi' için 14 Ocak 2003'ten itibaren dampinge karşı önlem alınmaya başlandığı hatırlatıldı.
Ancak aradan geçen sürede Tayland'dan yapılan kurşunkalem ithalatının önemli oranda arttığı gözlendi. Yapılan incelemede, bu ürün için Tayland'dan yapılan ihracat ile Türkiye'den yapılan ithalat arasında büyük miktarda farklar ortaya çıktı.
Boyayıp gönderdiler
Ayrıca, önlem konusu ürünün Türkiye'ye ihracatını yaptığı bilinen Tayland'da yerleşik bir firma tarafından hazırlanan 'Üretici Sertifikası'nda üretime ilişkin işlemler olarak laklama, baş kısmının boyanması, sivriltme ve paketleme işlemleri gösterildi. Bu işlemin maliyet içindeki payının çok düşük olması damping yapıldığını gösteriyor.
Bu durumun, Çin menşeli olduğu düşünülen ürünlerin Tayland menşeli gösterilip Türkiye'ye sokularak mevcut damping önleminin etkisiz kılınmasına yönelik işlem yapıldığı belirtildi. Bu gelişmeler üzerine DTM yeni bir damping soruşturması başlattı.