Çin ürünlerine önlem

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, tekstil ve konfeksiyon sektörünün 2005 yılında darboğaz yaşadığını, ancak gerekli destekler için çalışmaların da yapıldığını bildirdi.

ANKARA - Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, tekstil ve konfeksiyon sektörünün 2005 yılında darboğaz yaşadığını, ancak gerekli destekler için çalışmaların da yapıldığını bildirdi.
Bakan Tüzmen, Çin ürünlerinin ithalatında yaşanan artışa karşı Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde, kota ve gözetim, kayda alma uygulamaları ve dampinge karşı önlemleri etkin olarak uygulandığını belirtti.
Tüzmen, Anavatan Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in soru önergesini yanıtlarken şu mesajları verdi:
Rekabet hissettirdi: Yapısal olarak nitelendirilebilecek sorunlar, sektörün başlangıcından bugüne dek var olagelmiş ancak, 2005 yılında dünya ticaretinde kotaların kalkması ve başta Çin olmak üzere düşük fiyatlı Uzakdoğu rekabeti ile bu sorunlar daha da hissedilir bir hal almıştır.
Tercihe göre üretim: Tekstil ve konfeksiyon sektöründe, kalite, ülke imajı, moda, marka ve tasarım ile müşteri tercihlerine göre üretim yapılması Türkiye için avantajdır.
İhracata destek: İhracata yönelik devlet yardımları ve ihracat iadeleri kapsamında ihracatçılara, 2004 yılında 42.3 milyon YTL tutarında ödeme yapıldı. 2005 yılında ise devlet yardımlarına 350 milyon YTL kaynak tahsis edildi. Destekleme Fiyat İstikrar Fonu'na aktardıkları kaynaksa yüzde 43 artırılarak, 500 milyon YTL'ye çıkarıldı. Türk Eximbank tarafından 10.5 milyar dolar tutarında kısa vadeli kredi kullandırıldı.
Çin ürünlerine önlem: Çin ürünlerinin ithalatında yaşanan artışa karşı Türkiye, DTÖ kuralları çerçevesinde, kota ve gözetim, kayda alma uygulamaları ve dampinge karşı önlemleri uyguladı. Diğer DTÖ üyesi ülkeler tarafından da Çin'e karşı önlem alınması yönünde girişimler var. En önemli ihraç pazarlarımız olan AB ve ABD'nin 2005 yılının ikinci yarısından itibaren tişört, pantolon, kazak gibi ülkemizin de önemli ihracat yaptığı ürün gruplarında Çin'e karşı yeniden uygulamaya başladığı kotalar, ihracatının ağırlıklı bölümünü bu pazarlara yapan Türkiye açısından bir ölçüde avantaj sağlayacak.