'Cips yapacak patates az'

Türkiye'de üretimi yapılan 5.3 milyon ton patatesin ancak 120 bin tonunun sanayide kullanıldığı, cipsçilerin sanayilik patates bulmakta zorlandıkları belirtildi.

ADANA - Türkiye'de üretimi yapılan 5.3 milyon ton patatesin ancak 120 bin tonunun sanayide kullanıldığı, cipsçilerin sanayilik patates bulmakta zorlandıkları belirtildi. Üreticilere, gelir durumlarını artırmaları için cipslik patates üretimine yönelmeleri önerilirken, üretimi özendirmek için devlet tarafından da çiftçilere destekleme yardımlarının yapılması gerektiği belirtildi.
Patates ve mısır cipsi üreticisi Frito Lay Genel Müdürü Fahhan Özçelik, Türkiye'de 5.3 milyon ton patates üretimi yapılırken bunun ancak 120 bin tonunun sanayide kullanıldığını söyledi. Sanayilik patates üretiminin talebi karşılamadığını belirten Özçelik, "Sadece bizim bu yıl 70 bin ton sanayilik patates kullanımına ihtiyacımız var. Üretimin ancak yüzde 2'si sanayilik patates olduğu için, tüketiciye istenilen kalitede ürünleri sunabilmek için sanayilik patates temininde zorluklar yaşıyoruz" dedi. Özçelik, sanayilik patates türlerinin geliştirilmesi için bu türlere ait ilk aşamada anaç tohum ithallerinin önünün açılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
'Üretim özendirilsin'
"Daha sonra da Türkiye'de tohumculuğun geliştirilmesi ve yabancı sermayenin girmesine olanak tanınması için gerekli kanuni düzenlemeler yapılmalıdır. Bu konuda geçen yıl çıkarılan tohum üreticilerinin haklarını koruyan 5042 sayılı Islahçı Hakları Yasası bir başlangıç adımı olmakla beraber, kaçak tohumculuğun, kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi ve tohumculuk alanlarının yasal düzenlemelerle belirlenerek koruma altına alınması gereklidir. Sanayilik anaç tohum türlerinin ithalatında karşılaşılan tarife dışı zirai karantina engelleri AB yasalarının uygulanması ile kaldırılmalı."
Patates üretimini özendirmek için devlet tarafından çiftçiye destekleme yardımları yapılması gerektiğini anlatan Özçelik, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın önderliğinde, sanayiciler, üniversiteler ve tarım kuruluşlarının ortaklasa vizyon belirleyerek koordineli çalışması gerektiğini ifade etti.
Özçelik, sanayilik patates üretimini teşvik etmek için çiftçilere her türlü desteği verdiklerini, kaliteli sertifikalık tohum üretilmesi ve tarla veriminin artırılması için uzman desteği, denetim, teknik eğitim ve finansal destek sağladıklarını ifade etti. Satın alma garantisiyle sözleşmeli üretim yaptırdıklarını da dile getiren Fahhan Özçelik, kaliteli ve rekabetçi fiyatla üretilen patates ve cipslerin yurtdışına ihraç edilmesi imkânı sağladıklarını da sözlerine ekledi.