Coca Cola halka arza hazır

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Coca Cola İçecek A.Ş.'nin sermayesinin 50 milyon 322 bin YTL'lik kısmının hisse başına 6-7.5 YTL aralığında oluşacak bir fiyatla halka açılmasına izin verdi.

İSTANBUL - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Coca Cola İçecek A.Ş.'nin sermayesinin 50 milyon 322 bin YTL'lik kısmının hisse başına 6-7.5 YTL aralığında oluşacak bir fiyatla halka açılmasına izin verdi. SPK, Coca-Cola İçecek A.Ş'nin mevcut ortaklarından The Coca-Cola Export Corporation'ın (TCCEC) portföyünde yer alan 32 milyon 18.8 bin, Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş'nin(CCSD) portföyünde yer alan 12 milyon 533.5 bin YTL ve Özgörkey Holding'nin portföyünde bulunan 5 milyon 770 bin YTL nominal değerli olmak üzere toplam 50 milyon 322.3 bin YTL nominal değerli payların halka açılması için yaptığı başvuruyu kayda aldı.
Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca, TCCEC'nin portföyünde bulunan 6 milyon 381.2 bin YTL, Özgörkey Holding'in portföyündeki 1 milyon 154 bin YTL nominal değerdeki hisseler için de ek satış hakkı tanındı. İş Yatırım Menkul Değerler'in aracılık yapacağı halka arzda her bir hisse için 6-7.5 aralığında fiyat belirlendi.
'Örtülü kazanç aktarmayın'
SPK halka arza izin verirken Coca Cola İçecek'in Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi hale geldikten sonra ortaklarıyla 'sermayenin iadesi sonucunu doğurabilecek işlemlere girmemesi' ve ortakları ve diğer ilişkili şirketlerle ilişkilerinde 'örtülü kazanç aktarımına sebep olabilecek işlemleri yapmaması' gerektiği konusunda bilgilendirilmesine de karar verdi. Bu arada SPK Coca Cola İçecek'in halka arz edilmeyen 199 milyon 267.4 bin YTL nominal değerli hisse senetlerini de kurul kaydına aldı.