Çok yoksuluz çok!

En kalabalık 15. ülke
Dünya Bankası'nın yayımladığı 'Dünya Gelişim Raporu 2006'daki rakamlar iç açıcı değil. Türkiye nüfusunun yüzde 4.8'i, satın alma gücü paritesine göre günlük 1 doların altında gelirle yaşamını sürdürüyor. Rapora göre, Türkiye 2004 itibarıyla 133 ülke içinde en kalabalık 15'inci ülke.
Ulusal gelirde 20'nciyiz
Dünya Bankası uzmanlarının yaptığı hesaplamalara göre Türkiye, 268.7 milyar dolarlık ulusal geliriyle 132 ülkelik listede 20'nci sırada yer alıyor. Türkiye, kişi başına düşen 3 bin 750 dolarlık gelir düzeyiyle de aynı listede 45'inci sıraya kadar düşüyor.

ANKARA/WASHİNGTON - Dünya Bankası'nın yayımladığı 'Dünya Gelişim Raporu 2006' verileri, Türkiye'de nüfusun yüzde 4.8'inin satın alma gücüne göre günlük 1 doların altında gelirle yaşamaya çalıştığını ortaya koydu. Dünyada günlük 1 doların altında yaşayan nüfus yoğunluğuna göre yapılan sıralamada Türkiye 90 ülke arasında 54'üncü oldu.
Dünya Bankası'nın Dünya Gelişim Raporu 2006 yayımlandı. Eşitlik ve Gelişme başlığını taşıyan raporda, eşitlik 'eşit fırsat' ve 'mutlak mahrumiyetten kaçınmak' olmak üzere iki temel kritere dayalı olarak tanımlandı. Bu kapsamda, cinsiyet, ırk, doğduğu yer, ailesi gibi kişinin ön koşullarının ekonomik, toplumsal ve politik olarak başarıya ulaşmada etkili olmaması gerektiği belirtildi. Eşitsizliğin yalnızca kaynakların dağıtımını değil, büyüme ve gelişme dinamikleri üzerinde de etkili olduğunun altı çizilirken, politik, toplumsal ve ekonomik anlamdaki eşitsizliklerin yarattığı kısırdöngü ortaya konuldu.
36 ülkenin gerisindeyiz
Raporda, ülkelerin aşırı yoksulluk ve açlık sınırında yaşayan nüfus düzeylerini gösteren tabloya yer verildi. 1993-2003 döneminde yer alan çeşitli yıllara ilişkin verilerin kullanıldığı tabloda Türkiye için 2002 verileri esas alınıyor. Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 4.8'i, satın alma gücü paritesine göre günlük 1 doların altında gelirle yaşamını sürdürüyor. Türkiye, 90 ülke arasında günlük 1 doların altında yaşamaya çalışan nüfus yoğunluğuyla 54'üncü sırada yer alıyor. Buna göre, Türkiye, Azerbaycan, Arjantin, Mısır, Ukrayna, Gürcistan, Kosta Rika, Arnavutluk, Cezayir, Ermenistan, Bulgaristan, Şili, Hırvatistan, Dominik Cumhuriyeti, İran, Jamaika, Kazakistan, Kırgızistan, Kore, Malezya, Romanya, Polonya, Slovakya, Slovenya, Tayland, Tunus ve Uruguay'ın içinde yer aldığı 36 ülkenin gerisinde kalıyor.
En kalabalık 15'inci ülke
Rapora göre, 2004 yılı itibarıyla 71.7 milyon nüfusa sahip olan Türkiye, 133 ülke içinde en kalabalık 15'inci ülke konumunda bulunuyor.
Kilometrekare başına düşen kişi sayısı açısından yapılan sıralamada ise 93 kişilik nüfusuyla Türkiye 51'inci sırada yer alıyor. Nüfus artışı açısından ise, 2000-2004 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 1.5 artış hızıyla, 118 ülke içinde 62'nci sırada bulunuyor. Dünya ortalamasında kilometrekare başına 49, orta gelir grubundaki üst dilimdeki ülkelerde ise kilometrekareye 20 kişi düşüyor.
20'nci büyük ekonomi
Rapora göre, 132 ülke arasında Türkiye, Dünya Bankası'nın 'Atlas Metodu'yla yaptığı hesaplamaya göre 268.7 milyar dolarlık ulusal geliriyle 20'nci sırada yer alıyor. Türkiye, yine aynı yöntemle hesaplanan kişi başına düşen 3 bin 750 dolarlık ulusal gelir düzeyiyle ise 45'inci sıraya düşüyor. Türkiye, satın alma gücü paritesine göre hesaplanan 551 milyar dolarlık ulusal gelir düzeyiyle de 131 ülke arasında 17'nci sıraya yerleşti. Satın alma gücüne göre hesaplanan kişi başına düşen ulusal gelir açısından 7 bin 680 dolarla 49'uncu sırada bulunuyor. Kişi başına büyüme açısından yapılan sıralamada ise, Türkiye yüzde 7.4 büyüme oranıyla 22'inci sırada yer alıyor.
Türkiye'nin gerçek yüzü

  • Erkeklerin ortalama yaşam beklentisi 66, kadınların da ortalama ömür süresi 71 olarak saptandı. Buna göre, Türkiye erkeklerin yaşam süresi açısından 72'nci, kadınların yaşam süresi açısından ise 78'inci sırada yer alıyor. Bu açıdan Türkiye orta gelir grubunda bulunan ülkelerin üst diliminde yer alıyor.
  • Türkiye'de 1998-2004 arasında 15 yaş ve üstündekilerin yüzde 88'inin okur-yazar olduğu saptandı. Buna göre, Türkiye 101 ülke arasında 49'uncu sırada yer aldı.
  • Kişi başına düşen 3.3 metrik ton karbondioksit çıkartım oranıyla da 132 ülke arasında 58'inci sırada yer aldı.
  • Türkiye'de ilkokulu tamamlama oranı yüzde 95 olarak görülüyor. İlkokul ve ortaokul düzeyinde cinsiyet eşitliği oranı ise 1990-1991 döneminde yüzde 81 düzeyinde bulunurken, 2002-2003 arasında yüzde 85'e çıktı. Ancak buna karşın Türkiye 106 ülke arasında 80'inci konumdan geriye düşerek 91'inci oldu.
  • Türkiye'de 1990 itibarıyla 5 yaş altındaki her 1000 çocuktan 78'i yaşamını yitirirken, bu oran 2003'te 39'a geriledi. Ancak 1990 yılı itibarıyla 131 ülke arasında 54'üncü sırada yer alan Türkiye, 58'inci sıraya düştü.