Çukurova Elektrik'e yargıdan iyi haber

Silifke 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, Çukurova Elektrik A.Ş.'nin (ÇEAŞ) lojmanlarının Hazine'ye devri konusunda Maliye Bakanlığı'nın açtığı davayı reddetti.

ANKARA - Silifke 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, Çukurova Elektrik A.Ş.'nin (ÇEAŞ) lojmanlarının Hazine'ye devri konusunda Maliye Bakanlığı'nın açtığı davayı reddetti. Silifke 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, Maliye tarafından dava konusu yapılan ve tapu iptali ve Hazine'ye devri istenen yerlerin bilirkişi raporlarına da dayanarak elektrik üretim, iletim ve dağıtımında kullanılmadığını belirtti. Mahkeme, dava konusu yapılan yerlerin ÇEAŞ'ın taşınmaz malı olduğunu ifade ederek, "Dava konusu yerler Anayasa'nın 35'inci maddesi gereği mülk edinme hakkı kapsamında davalı şirketin sahip olduğu yerlerden olduğundan, davanın reddine karar verilmiştir" dedi.