Çukurova'da Alfa mucizesi

Çukurova Grubu, Rusya'nın en zengin işadamlarından Mikhail Friedman'a ait Alfa Telecom Turkey Limited ile oluşturduğu 3.3 milyar dolarlık bir finansman paketi ile Turkcell hisselerini kullanarak önce TMSF'ye sonra Yapı Kredi'ye olan 3.6 milyar dolar borcunu ödeyebilecek.

İSTANBUL - Çukurova Grubu, Rusya'nın en zengin işadamlarından Mikhail Friedman'a ait Alfa Telecom Turkey Limited ile oluşturduğu 3.3 milyar dolarlık bir finansman paketi ile Turkcell hisselerini kullanarak önce TMSF'ye sonra Yapı Kredi'ye olan 3.6 milyar dolar borcunu ödeyebilecek.
Çukurova Holding'den İMKB'ye yapılan açıklamada, Alfa ile oluşturulan finansman paketi hakkında bilgi verildi. Buna göre, söz konusu finansman paketi yurtdışında kurulu Çukurova grubu şirketi olan Çukurova Finance International Limited'in alacağı 1 milyar 707 milyon dolarlık altı yıl vadeli kredi ve yine yurtdışında kurulu bir Çukurova grubu şirketi olan Çukurova Telecom Holding Limited tarafından ihraç edilecek toplam 1 milyar 593 milyon dolarlık hisse senedine çevrilebilir, 2011 yılı vadeli bonolardan oluşuyor. Söz konusu krediyi Alfa Telecom Turkey verecek ve ihraç edilecek bonoları da bu şirket satın alacak.


Büyütmek için tıklayınız
Açıklamada, "Bu finansman Çukurova tarafından öncelikle grup şirketlerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) olan borcunun kapatılmasında ve halen Yapı ve Kredi mülkiyetindeki Turkcell Holding ve Turkcell
İletişim hisselerinin satın alınmasında kullanılacaktır" denildi.
Alfa'ya yüzde 13.22 hisse
Açıklamaya göre, bu bonolar, 'istisnai haller haricinde ihraç tarihinden itibaren 18 ay sonra hisse senedine dönüştürülebilecek olup, bu dönüşümün gerçekleştirilmesi halinde Alfa Telecom Turkey Limited şirketinin Turkcell İletişim'deki dolaylı hissedarlığının yüzde 13.22 oranında' olacak.
Bu arada Çukurova'nın Alfa ile hazırladığı finansman paketinin sadece yetkili makamlardan gerekli izinlerin alınması ve Alfa Telecom Turkey Limited tarafından gerekli hukuki ve mali incelemelerin tamamlanması önkoşullarına bağlı olduğu belirtildi.
Mikhail Friedman'ın ana şirketi Alfa Group Rusya'nın en önemli GSM operatörlerinden biri. Rus grup sahip olduğu GSM şirketlerinden birinde TeliaSonera ile ortak. İki grup arasında ortaklık yüzünden bir çekişme yaşanıyor.
Hisse dağılımı zorlaşıyor
Çukurova grubu Turkcell'in yüzde 40.28'ini, TeliaSonera yüzde 37.09'unu ve Murat Vargı grubu da yüzde 6.07'sini elinde tutarken şirketin yüzde 16.55'i halka açık durumda bulunuyor. Çukurova'nın elindeki yüzde 40.28'in yüzde 13.1'i Yapı Kredi'de bulunuyor; yüzde 16.5'i grubun Yapı Kredi'ye olan borçları nedeniyle bankada teminat olarak tutuluyor ve kalan yüzde 10.7 hisse de grubun TMSF'ye olan borçları nedeniyle Fon tarafından rehin tutuluyor. Buna rağmen Turkcell'in hâkim ortağı halen Çukurova Grubu.
Vargı'nın hisseleri önemli
Bu hisse dağılımına göre 18 ay sonra Turkcell'in yüzde 13.22 oranındaki hissesinin Alfa Telecom'a geçmesi halinde ortaklık yapısı iyice karışacak. Bu arada Çukurova'nın patronu olan Mehmet Emin Karamehmet'le son dönemde anlaşamadığı bilinen Murat Vargı'ya ait yüzde 6.07' Turkcell hissesi de olası yeni ortaklık dağılımında kritik öneme sahip olacak. Turkcell ve Alfa, Turkcell'in karar mekanizmasında ortak hareket etse bile Turkcell'in yüzde 37.09'unu elinde bulunduran Sonera ile yüzde 6.7 payına sahip Murat Vargı'nın ortak kararı halinde dengeler bir anda değişebilecek.
Çukurova, Turkcell'de kendisinden sonra en büyük ortak olan TeliaSonera'nın mart ayında Turkcell'in yüzde 27.2'sini 3.1 milyar dolara satın almak için yaptığı teklifin gereği olan nihai sözleşmeyi mayıs sonunda imzalamamış ve TeliaSonera'dan daha yüksek bir teklifte bulunan Alfa Group ile 'kapsamlı bir finansman paketi üzerinde' görüşmelere başlamıştı.
TeliaSonera ise nihai anlaşmayı imzalamayan Çukurova Grubu aleyhine Cenevre'deki Uluslararası Ticaret Odası'nın Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne dava açtı. Grup geçen hafta ise İsviçre'deki bir hukuk mahkemesine başvurarak, Çukurova'nın Turkcell hisseleri için başka alıcılarla görüşmesinin durdurulması yönünde ara tedbir alınmasını istedi.
Sonera'ya baypas
TeliaSonera'nın art arda açtığı davaların temelini ise Çukurova Grubu ile TeliaSonera arasında imzalanan Turkcell ana sözleşmesi oluşturuyor. Sözleşmeye göre Çukurova Grubu herhangi bir hisse satım planı için öncelikli olarak TeliaSonera'ya teklifte bulunmak zorunda. Ayrıca yüzde 25'ten büyük bir hisse devri için de Sermaye Piyasası Kurulu'nun da çağrı yapma zorunluluğu bulunuyor.
Buna karşın gruba yakın kaynaklar Sonera'nın devre dışı bırakılması amacıyla doğrudan hisse satışı yerine bu yolun benimsendiğini söyledi. Aynı kaynaklar bir diğer amacın ise Çukurova'nın Turkcell'deki kontrolünün kaybedilmemesi olduğunu vurguladı. Analistler ise Alfa ile doğrudan bir hisse devir anlaşması yapmayan Çukurova'nın kredi alımı ve tahvil ihracı yoluyla söz konusu her iki yükümlülükten de kurtulduğunu öne sürdü.
Northway kâbusu işleri bozuyordu
2004'ün üçüncü çeyreğinde TMSF ve Yapı Kredi Bankası ile erken ödeme için anlaşma imzalayan Çukurova Grubu'nun en önemli dayanağı yurtdışından
4.1 milyar dolarlık kredi bulacağını taahhüt eden Northway Petroleum Services (NPS) adlı bir aracı şirketti.
NPS'nin, İskoçya'nın Glasgow kentinin kenar mahallelerinden birinde kurulu 'bir ofis, bir telefondan ibaret' şirket olduğu, Yönetim Kurulu Başkanı Gary Browning hakkında kuşkulu bilgiler bulunduğu öne sürüldüyse de Çukurova'nın patronu Mehmet Emin Karamehmet son ana kadar NPS'den gelecek paraya güvendi. Ancak kredi umutları o günlerde sonuçsuz kaldı. Turkcell yönetim kuruluna da üye olan Browning'in, Karamehmet'in aradığı 'can simidi' olmadığı, YKB'ye yapılacak 130 milyon dolarlık ilk taksidin ödenememesiyle ortaya çıktı. Para, bir türlü Yapı Kredi hesabına yatırılmayınca, YKB ile imzalanan erken ödeme anlaşmasını sone erdirdi.
Ruslarla ortak şirket kuruyor
Çukurova Holding ve Alfa Telekom Turkey anlaşma gereği Çukurova Telecom Holding Limited adlı bir ortak şirket kuracaklar. Şirkette Çukurova Grubu'nun yüzde 51, Rusların yüzde 49 hissesi olacak. Bu şirket Turkcell İletişim'i kontrol eden Turkcell Holding hisselerinden Çukurova Grubu'na, TMSF'ye ve Yapı Kredi Bankası'na ait olan bölümü devralacak. Bunun için TMSF ve Yapı Kredi'ye ödeme yapılacak. Böylelikle Çukurova Grubu'nun ve Rusların ortak şirketi Turkcell İletişim'in kontrolünü elinde tutacak. Taraflar bugün durumu Sermaye Piyasası Kurulu'na, Rekabet Kurulu'na ve Telekomünikasyon Kurumu'na bildirecek.
Son imza inceleme sonrası
Rus şirketinin yetkilileri önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip Turkcell İletişim ve Turkcell Holding'de bir inceleme yapacak. Üç hafta sürmesi beklenen incelemenin sonunda son imzalar atılacak. Çukurova Grubu'na yakın kaynaklar Ruslarla imzalanan anlaşmanın kesin ve bağlayıcı olduğunu söylüyorlar. Aynı kaynaklara göre TeliaSonera'nın Çukurova Grubu hakkında açtığı davalardan da bir sonuç çıkması mümkün değil.