Cumhurbaşkanı ve CHP, iptal için başvuruyu memurlar üzerinden yapmış

Anayasa Mahkemesi'nin sosyal güvenlikte tek çatı hedefini çökerten iptal kararlarını neden memurlarla sınırlı tuttuğunun sırrı çözüldü, Çünkü iptal davasını açan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile...
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Anayasa Mahkemesi'nin sosyal güvenlikte tek çatı hedefini çökerten iptal kararlarını neden memurlarla sınırlı tuttuğunun sırrı çözüldü, Çünkü iptal davasını açan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile CHP'nin birçok maddeye yalnızca kamu görevlileri yönünden iptal istedikleri ortaya çıktı. 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun birçok maddesini iptal eden ve iptal ettiği hükümlerin yürürlüğünü de 1 Ocak 2007 tarihinden geçerli olmak üzere durduran Anayasa Mahkemesi'nin, iptal kararlarına sevinenler yalnızca kamu görevlileri olmuştu.
Neden yalnızca kamu çalışanı
Yüksek Mahkeme'nin, iptal kararlarını büyük oranda ve sadece kamu görevlileri yönünden iptal ederken yasanın diğer sigortalılar yönünden uygulanmasına vize vermesinin nedenleri tartışılırken, bu konuda ilk açıklama Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç'tan gelmişti.
Haşim Kılıç, 'iptal yönünde oy kullanan üyelerin memurlarla ilgili düzenlemenin ayrı bir yasa ile düzenlenmesi gerektiği' görüşünde olduklarını bildirmişti. Mahkemenin 'neden yalnızca kamu görevlileri' sorusunun tam yanıtı Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararıyla ortaya çıkacak.
Sezer'in iptal istemi
Ancak, Radikal bu konuda etkili olduğu düşünülen bir ayrıntıya ulaştı, iptallerin sadece memurlarla sınırlı tutulmasındaki nedenlerden birinin de iptal istemlerinin kapsamından kaynaklandığını belirledi.
Yasayı mahkemeye götüren Cumhurbaşkanı Sezer'in, çok tartışılan kanun maddelerinin bir bölümüne tüm sigortalılar yönünden değil, yalnızca 'yasanın 4. maddesi 1. fıkra (c) bendi kapsamına giren sigortalılar', yani kamu görevlileri yönünden iptalini istediği görüldü. İptal başvurusunun ilk bölümünde 10 ayrı düzenlemeye iptal isteyen Cumhurbaşkanı Sezer'in 2. bölümde sıraladığı maddelere ise sadece kamu görevlileri yönünden iptal istemiş. İşte Sezer'in, yalnızca 'yasanın 4/1 fıkrası (c) bendi kapsamına giren sigortalılar' (kamu görevlileri) yönünden iptalini istediği, mahkemenin de iptal ettiği düzenlemeler:

 • 3. maddenin 29 numaralı bendi: (Güncelleme Katsayısı başlıklı bent)
 • 29. maddenin 1., 2., 3. ve son fıkraları: (Yaşlılık aylığının bağlanması başlıklı düzenlemeler. Emeklilik maaşlarını düşürecek düzenlemeler)
 • 80. maddenin 1 ve 2. fıkraları: (Prime esas kazançlar konusunu düzenliyor)
 • Söz konusu yasanın geçici 2. maddesinin 1. fıkra a, b, c ve d bentleri: (Sigortalının veya iştirakçinin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen sürelerdeki prim ödeme gün sayılarına veya fiili hizmet süresine ait aylıklarının belirlenmesi ve aylıkların artırılmasına ilişkin bentleri)
  CHP'nin başvuru gerekçeleri
  Bu arada Cumhurbaşkanı Sezer gibi, CHP'nin de iptal istemlerini tüm sigortalılar değil, yalnızca emekli sandığı iştirakçileri yönünden istediği de belirlendi. CHP'nin yalnızca kamu görevlileri yönünden iptalini istediği maddeler de şöyle:
 • Yasanın 68. maddesinin 2. fıkrasının ikinci ve son tümceleri: (Sağlık hizmetlerinden katılım payı alınması)
 • 80. maddenin 1. fıkra (a) bendindeki düzenleme: (prime esas kazançlar konusu)
 • Yasanın 106. maddenin 8. fıkrasında yer alan bazı ibareler.
 • Yasanın geçici 9. maddesinin 1. fıkrası.