Cumhuriyet tarihinin EN BÜYÜK MALİ AFFI açıklandı

Cumhuriyet tarihinin EN BÜYÜK MALİ AFFI açıklandı
Cumhuriyet tarihinin EN BÜYÜK MALİ AFFI açıklandı
Hükümet son yılların en kapsamlı borç yapılandırmasını devreye sokuyor.

ANKARA - Hükümet Cumhuriyet tarihindeki en kapsamlı borç yapılandırmasını devreye soktu. Tarihi affa ilişkin açıklamayı şu sıralarda Başbakan Yardımcısı Ali Babacan yaptı. Babacan'ın açıklamalarına göre tarihi af paketinin satır başları şöyle:

Vatandaşların kamuya olan borçların asıl alacağının reel değerini korumak suretiyle borçların belli plan dahilinde ödenmesi amacıyla tasarı hazırlandı. Yapılacak ödemelerde finansman sıkıntısı yaşanmaması için taksitli ödeme imkanı sağlanacak.

HANGİ KURUMLAR KAPSAMDA?
Kamu alacaklarının yeniden yapılanmasına ilişkin yasa tasarısı kapsamına Maliye, Gümrük Müsteşarlığı, SGK, il özel idareleri, Yurt-Kur, TEDAŞ (7 özel dağıtım şirketi dahil), TRT , KOSGEB, TOBB ve OSB'ler giriyor.

HANGİ BORÇLARA YAPILANDIRMA GELİYOR?
Vergi ve cezaları, gümrük vergileri, SGK primleri, bazı harç ve alacaklar, belediyelerin su ve atık alacakları, TRT'nin elektrik payı ve bandrol alacakları, TEDAŞ'ın elektrik alacakları tasarı kapsamına giriyor. Yedi özel elektrik dağıtım şirketi de tasarı kapsamına girdi. Yurt-Kur'un öğrenim kredisi alacakları, KOSGEB'in alacakları, oda ve borsaların aidat borçları, organize sanayi bölgelerinin elektrik, su doğalgaz alacakları kapsamda.

HANGİ TARİHİ KAPSIYOR?
Vergi alacaklarında 31 Temmuz 2010'dan önceki dönem geçerli olacak. SGK primleri açısından Haziran 2010'dan önceki dönem geçerli olacak. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, elektrik ve su alacakları açısından 31 Temmuz 2010'dan önce ödenmesi gerekenler kapsamda olacak.

Tasarı ile kesinleşmiş alacaklar yeniden yapılandırılıyor, ihtilaflı alacakların ihtilafına son verilerek tahsilatının hızlandırılması amaçlanıyor. Matrah ve vergi artırımı, stok beyanı, vergi borçlarının kredi kartıyla ödenmesi, vergi barışında ilave bazı haklar da olacak.

GECİKME ZAMMI YERİNE GÜNCELLEME ORANI
Alacak asıllarının tamamı, SGK tarafından uygulanan idare para cezalarının yüzde 50'si, alacak aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50'si, gecikme faizi, gecikme cezası, gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE olarak günceleme oranı esas alınarak belirlenmiş tutar ödenecek.

Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamının, para cezalarının kalan yüzde 50'sinin, gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden de vazgeçiliyor. TEDAŞ, TRT, KOSGEB ve OSB alacaklarında da aynı çerçeve söz konusu olacak.

İhtilafın bulunduğu safhaya göre, alacak asıllarının yüzde 50'si veya yüzde 20'si, asla bağlı olmayan cezaların yüzde 25'i veya yüzde 10'u, gecikme faizi veya gecikme zammı yerine güncelleme oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutar, bunların hepsi toplanıp ödenecek.

Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı, gecikme cezası, gecikme faizi, gecikme zammı faiz geliri alacaklarından da vazgeçiliyor.

SGK'nın prim alacak asıllarında herhangi bir indirim yapılmıyor. İdari para cezalarının yüzde 25'i ile gecikme zammı ve gecikme cezalarının yerine TEFE/ÜFE güncelleme oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutar ve bunların toplamı belirlenecek ve bu tutar ödenecek.

EMLAK VERGİSİNİ ÖDEMEDİYSENİZ
Emlak vergisinde süresinde beyanname veremeyenlere yeni beyanname kapısı açılılyor. Ödenmesi gereken tutarın tamamıyla güncelleme oranı tahsil edilecek.

Matrah ve vergi artırımında, gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV açısından mükelleflere 2006-2009'a ait yeni matrah bildirimi imkanı verilecek, o yıllarla ilgili inceleme yapılmayacak.

Stok beyanında kayda alma imkanı ya da kayıtta olup işletmede olmayanlara düzeltme imkanı getiriyoruz. Mükelleflerin beyan ettikleri değerlerden vergi ödemeleri halinde vergi ve ceza uygulanmayacak. İşletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale gelmesi sağlanmış olacak.

VARLIK BARIŞI YENİDEN
Varlık Barışı'nda daha önce bildirim ve beyanda bulunup bundan yararlanamayanlara yeni hak tanınacak. Bu düzenlemeden yararlanmak için yazılı başvuru yapılacak, devam eden davalardan vazgeçilecek.

BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?
Kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen ikinci aya kadar başvurunun yapılması gerekiyor. Tasarı Aralık ayında geçerse Şubat sonuna kadar başvurmak gerekiyor. Bakanlar Kurulu başvuru süresini uzatabilecek.

İKİ AYDA BİR TAKSİTLE ÖDENECEK
Ödemeler peşin ya da taksitle yapılabilecek. İki ayda bir taksit ödemesi yapılacak. Vergi borçlarının kredi kartıyla taksitle ödenmesi imkanı getiriliyor. Protokol yapılan bankaların kartına sahip olan bankalarla vatandaşlar bu işlemi yapabilecek. Bankalar bugün itibariyle bu işe sıcak baktığını söylüyor. SGK alacakları için ödeme, kanunun girdiği dördüncü aydan itibaren diğerleri için üçüncü aydan itibaren başlayacak.

TAKSİTLE ÖDEME NASIL YAPILACAK?
Alacağın aslı bugünün enflasyonuna getirildi. Bu peşin ödeme için uygulanacak rakam. İlk ay bu tutarın tamamı ödenirse borç kapanacak.

Taksit isterlerle 6 taksit için alacak 1.05 katsayıyla çarpılacak. (6 taksit 12 ay anlamına geliyor). 9 taksit için 1.07 ile, 12 taksit için 1.1'le, 18 taksit için 1.15'le çarpılacak. Peşin ödemek rakam olarak daha avantajlı olacak ama taksitte de küçük katsayılar var.

EN FAZLA İKİ KERE TAKSİT ÖDEMEME HAKKI
Bir takvim yılında en fazla iki taksitin ödenmemesine izin veriliyor. Cari dönem vergi ve prim yükümlülüklerinin de yerine getirilmesi gerekiyor. Taksit ödemelerinde aksama olursa hak kaybolacak.

NEDEN TEMMUZ AYI BAZ ALINDI?
Babacan, neden Temmuz ayının baz alındığı konusunda "Başbakan Temmuz ayı içerisinde ilk defa bu açıklamayı yaptı. Daha sonraki ödemeleri günü gününe yapın demiştik. Ağustos-Ekim arasında gecikme olduysa normal usüle göre ödeme yapılacak. Bu yapılandırma kapsamına girmiyor" dedi.

PAKETİN BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?
Babacan, paketin büyüklüğünün 50 milyar lira olduğu konusunda "50 milyar rakamı nereden çıktı ben bilmiyorum, gazetelerle okudum. Bizim bakanlarımızdan böyle bir açıklama yapan yok. Bürokrat arkadaşlarımızdan yok. Bu nedir, olsa olsa duyumdur. Tahsilat konusunda bir rakam vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?
Babacan, kaç kişinin düzenlemeden yararlanacağına ilişkin "Kişi açısından bir rakam açıklamayacağız. Bunu gerçekleşme olduktan sonra açıklayacağız" dedi.

bigPara.com

  ETİKETLER:

  Ali Babacan

  ,

  Ankara

  ,

  TRT