Çumra'dan ilköğretim için örnek uygulama

Yaklaşık 300 bin dekarda pancar, domates, fasulye ve patates üretiminin yapıldığı Konya'nın Çumra ilçesinde çalışacak tarım işçilerine dönük karar kapsamında, çocukların eğitiminin aksamaması için, ilk kez 16 yaşından küçüklerin tarım işçisi olarak çalıştırılması yasaklandı.

KONYA - Yaklaşık 300 bin dekarda pancar, domates, fasulye ve patates üretiminin yapıldığı Konya'nın Çumra ilçesinde çalışacak tarım işçilerine dönük karar kapsamında, çocukların eğitiminin aksamaması için, ilk kez 16 yaşından küçüklerin tarım işçisi olarak çalıştırılması yasaklandı.
Çumra Ziraat Odası Başkanı Salih Acar, Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip Çumra Ovası'nın pancar, fasulye, domates ve patates üretiminde önde gelen bölgeler arasında yer aldığını ifade etti. Acar, her yıl yaklaşık 300 bin dekarda üretim yapıldığını, çapa ve yolumda 5 bini aşkın işçinin çalıştığını belirtirken, bu işçilerin yarısından fazlasının Adana ve Mersin ile Doğu'dan mevsimlik geldiğini vurguladı. Çumra'nın, bu dönemde ciddi göç aldığını belirten Acar, şunları söyledi:
Çapa yevmiyesi 13 YTL
"Yaz boyunca işçiler, çocuklarıyla sabahtan akşama kadar tarlada çalışıyor. Kazandıkları parayla yıllık geçimlerini sağlıyor.
Odanın yönetim kurulu, ticaret odası yetkilileri, zabıta ve tarım işçi çavuşları ile yaptığımız toplantıda aldığımız kararla, 2005'e ait tarım işçilerinin bir günlük ücretlerinde değişiklik yapıldı. Buna göre, geçen yıl 10.50 YTL olan çapa yevmiyesi bu yıl yüzde 23.8 artışla 13 YTL'ye, 12 YTL olan yolum yevmiyesi 14 YTL'ye çıkarıldı. Geçen yıl çavuşlara ayrı ücret ödeniyordu. Bu yıl çavuşlar, işçilere ödenen paralardan kesinti yaparak yevmiye alacaklar."
Yaptıkları toplantıda, bu yıl ilk kez çocukların eğitim ve gelişimini dikkate alarak bazı önemli kararlar aldıklarını ifade eden Acar, aldıkları yeni bir kararla 16 yaşından küçüklerin tarım işçisi olamayacağını belirtti. Acar, 16 yaşından küçükleri çalıştıran çavuşlara çocuk başına 2 yevmiye ceza verileceğini de dile getirdi. Acar, beklenen yarar sağlanamazsa daha farklı cezaları uygulamaya koyabileceklerini de ifade etti.