Dağ fare doğurdu, Varlık Barışı'ndan 6 milyar TL geldi

Haber: SONGÜL SELVİ / Arşivi

ANKARA - Yurtdışında ve yurtiçinde yastık altındaKİ paraları ekonomiye kazandırmak için oluşturulan ‘Varlık Barışı’ kapsamında beyan edilen 14.8 milyar TL’lik varlığın 6 milyar TL’si ekonomiye kazandırıldı. 419 milyon TL vergi tahakkuku yapılırken, 200 milyon TL tahsilat gerçekleştirildi. Böylece, beyan edilen 3.5 milyar TL’lik varlığın da Konyalı işadamı Ali Türkan’da olduğu gibi beyan edilmesine karşın hâlâ vergisinin ödenmediği belirtildi. Maliye Bakanlığı, krize karşı hazırladığı ilk önlem paketinde Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna göre, yurtdışındaki tasarrufu yüzde 2, yurtiçindeki tasarrufu da yüzde 5 vergiyle ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. 

104 milyonu Ali Türkan’ın
Varlık Barışı kapsamında vergi tahakkuk miktarının tahsilatın üstünde olmasında 5.2 milyar lira getireceğini beyan eden Ali Türkan’ın taahhüdünü yerine getirmemesinin etkisi oldu. Ali Türkan, getirmeyi beyan ettiği 5.2 milyar TL varlığına ilişkin vergiyi de yatırmadı. Bunun üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı, beyan ettiği parayı getirmese bile vergisini verme durumunda olduğunu açıkladı. Ancak Ali Türkan, parayı getireceğini ancak, vergisinin tahakkuk edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Türkan, Varlık Barışı uygulamasından yararlanmak için ödemesi gereken 104 milyon liralık vergiyi Maliye’ye yatırmamıştı.
Başkaları da beyan ettikleri paranın 3.5 milyar TL’lik bölümünün vergisini de ödemedi. Varlık Barışı ile tam mükellef gerçek kişilerle kurumların 30 Nisan’a kadar elde ettikleri kazançları da 31 Mayıs’a kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla, gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulacak. (Radikal)