Dağıtım özelleştirmesi için sorun kalmadı

Elektrik dağıtımının özelleştirilmesinin önündeki hukuksal engelleri kaldırmayı amaçlayan Elektrik Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda dün görüşülerek kabul edildi.

ANKARA - Elektrik dağıtımının özelleştirilmesinin önündeki hukuksal engelleri kaldırmayı amaçlayan Elektrik Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda dün görüşülerek kabul edildi. Yasanın görüşmeleri sırasında kamuyu 2.3 milyar dolar zarara uğratan yap-işlet-devret (YİD) santrallerinin yap-işlete dönüştürülerek, işleticilerine devrini öngören düzenlemeden vazgeçildi. Böylece, halen işletmede olan ve 2009 yılından itibaren devlete dönmesi gereken YİD santrallerinin, belli bir bedel karşılığında şu an işletmekte olan şirketlere devrinin önü kapanmış; oldu.