Dağıtımda kriterler zorlayacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), elektrik dağıtım özelleştirmelerine katılacak kuruluşlarda aranacak koşulları belirledi. ÖİB, 20 dağıtım bölgesinin özelleştirme ihalelerine katılım için dört şarttan oluşan ön yeterlilik kriterleri arayacak.

ANKARA - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), elektrik dağıtım özelleştirmelerine katılacak kuruluşlarda aranacak koşulları belirledi. ÖİB, 20 dağıtım bölgesinin özelleştirme ihalelerine katılım için dört şarttan oluşan ön yeterlilik kriterleri arayacak. Teknik kriterler 0.4, mali kriterler 0.6 puan değerinde olacak. 0.5 puan alan ihaleye katılabilecek.
Birinci teknik yeterlilikte, ihalesi yapılan dağıtım bölgesinin yıllık enerji satış rakamı kadar elektrik satışının en az üç yıl boyunca yapılmış olması şartı aranacak. Bu kriter için şirketlere 0.2 puan verilecek. İkinci teknik yeterlilikte, ihalesi yapılan dağıtım bölgesinin müşterisi kadar müşteriye en az üç yıl boyunca dağıtım hizmeti vermiş olmak koşulu aranacak. Bu kriter için de 0.2 puan verilecek. Böylece teknik kriterlerden toplamı 0.4 puan olacak.
Özsermaye belgelenecek
Söz konusu iki teknik kriteri, Türkiye'de yalnızca Kayseri Elektrik karşılayabiliyor. Bu nedenle şirketler arasındaki asıl yarış mali yeterlilikte olacak. Birinci mali yeterlilik kriterinde, alıcının özsermayesinin, satılan dağıtım bölgesinin defter değerinin en az yüzde 65'i kadar olması koşulu aranacak. Özsermaye, denetlenmiş mali tablo ile belgelendirilecek.
Ortak girişim şart
Bu kriter için şirketlere 0.3 puan verilecek. İkinci mali yeterlilik kriterinde, alıcının duran varlıklarının, satılan bölgenin defter değerinin en az yüzde 50'sine ulaşması şartı olacak. Bu kriter için de şirketlere 0.3 puan verilecek. Böylece mali yeterlilik ağırlığı 0.6 puan olacak. Toplam 1 puanlık önyeterlilik kriterlerinden 0.5 puan alan şirketler ihaleye katılabilecek.
Teknik kritere uyan tek yerli şirket olduğu için, mali yeterlilikte yarışacak olan şirketler, güçleri yetmezse Ortak Girişim Grubu (OGG) oluşturup, mali yeterlilik kriterlerini sağlamaya çalışacak. Belirlenen kriterlerle, enerji dağıtım özelleştirmesine; büyük yerli sermaye, çok ortaklı yerli sermaye ile yabancılar ve yabancı ortaklı gruplar damgasını vuracak. Önyeterliliği geçen şirketler, ihalede, dağıtım bölgelerinin yüzde 100 hissesinin değeri olarak verecekleri tekliflerle yarışacak. Şirketler nihai pazarlık görüşmesinde önce kapalı zarfla teklif verecek. Daha sonra da açık artırma bölümüne geçilecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayına sunulan işletme hakkı devir sözleşmelerindeki bedeller ise sabit kalacak.