Danıştay: Cansızlar'a soruşturma izni yok

Danıştay, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Doğan Cansızlar hakkında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'soruşturma izni verilmesine' ilişkin kararını kaldırdı.

ANKARA - Danıştay, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Doğan Cansızlar hakkında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'soruşturma izni verilmesine' ilişkin kararını kaldırdı.
Doğan Cansızlar hakkında 'Mali mevzuat hükümlerine aykırı olarak adına harcırah tahakkuk ettirmek' ve 'SPK Özel Kalem Müdürü Sevinç Öztürk'ü yüksek lisans yaptığı İstanbul'da sık sık geçici süreyle görevlendirmek suretiyle kamuyu zarara uğratmak' iddiaları nedeniyle soruşturma izni istendi.
Danıştay 1. Dairesi, SPK Başkanı Doğan Cansızlar'ın Başbakanlığın soruşturma iznine itirazını, usul yönünden kabul ederek kararı kaldırdı. Kurulun Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirilen devlet bakanlığı ile ilgilendirildiği belirtilen kararda, kanunun, 'Sır saklama ve Kurul'un para, evrak ve malları hakkında işlenen suçlar' başlıklı 25. maddesinin (b) bendinde, Kurul'un para, evrak ve her çeşit mallarının devlet malı hükmünde olduğu ifade edildi.