Danıştay şeker fabrikaları özelleştirmesini durdurdu

Danıştay şeker fabrikaları özelleştirmesini durdurdu
Danıştay şeker fabrikaları özelleştirmesini durdurdu

8 Aralık?taki ihaleyi kazanan Ak-Can Şeker Koordinatörü Ebubekir Demircan (ortada), diğer ihalelere de katılacaklarını söylemişti. FOTOĞRAF: Gürsel Eser /AA

ANKARA - Ak-Can Şeker’in 606 milyon dolarla en yüksek teklifi verdiği altı şeker fabrikasının özelleştirme ihalesinin yürütmesi durduruldu. Danıştay 13. Dairesi, Şeker-İş Sendikası’nın açtığı davada, Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.’ye ait Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba şeker fabrikalarının bir bütün halinde portföy grubu olarak (Porföy C) özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanı ve şartnamesinin yürütmesini durdurdu.
Şeker-İş Sendikası yetkililerinin verdiği bilgiye göre dairenin yürütmeyi durdurma kararında, şeker sektöründe arz-talep dengesinin bozulmaması, dışa bağımlılık yaratılmaması, üretimin sürdürülebilmesi gözetilerek özelleştirme işlemi yapılması gerektiği; şartnamenin ise bu ilkeleri sağlamaktan uzak olduğu ifade edildi. Şartname ile sadece 5 yıllık üretim şartı ve 50 milyon dolarlık teminat alımı öngörülüyordu. Kararda, şartnamede, üretimin sürdürülebilirliği için yeterli önlemlerin alınmadığına yer verildiği kaydedildi. Kararın, dörtte bir oyçokluğuyla alındığı aktarıldı.

İnşaat ve enerji işinde
Türkşeker’e ait altı şeker fabrikasının özelleştirilmesi ihalesinin 8 Aralık’ta yapılan nihai pazarlık görüşmelerine dokuz firma katılmış, en yüksek teklifi 606 milyon dolarla Ak-Can Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. vermişti. Ak-Can Şeker Koordinatörü Ebubekir Demircan, bundan sonraki özelleştirme ihalelerine de katılmayı düşündüklerini belirtmişti. 1980 ’de kurulan Cengiz İnşaat, inşaat taahhüt işleriyle büyüdükten sonra enerji, maden ve turizmde öne çıktı. (Radikal)