Danıştay Tedaş için vize verdi

Danıştay 13. Dairesi, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'nin, özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun kararında hukuka aykırılık görmedi.

ANKARA - Danıştay 13. Dairesi, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'nin, özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun kararında hukuka aykırılık görmedi. Tedaş'ın Eskişehir-Bilecik illeri ve çevresindeki elektrik dağıtım işiyle görevlendirilen TEKTAR Elektrik Üretim ve Dağıtım Şirketi, Tedaş'ın, bu bölgeyi kapsayacak şekilde yeniden özelleştirme kararı alması üzerine Ankara 10. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.
Tedaş'ın özelleştirilmesi işlemi ve özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2006'ya kadar tamamlanacağına ilişkin özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali istemiyle açılan dava, İdare Mahkemesi'nce reddedildi. Mahkemesi, şirket ile yapılan görevlendirmenin tek başına kesin ve nihai işlem olmadığı, davacı şirket ile görevlendirme önkoşulunun yerine getirilmesinden sonra sözleşme imzalanmadığından özelleştirilmesine karar verilen bölgeyle ilgili kazanılmış bir haktan söz edilemeyeceğini belirterek, işlemde hukuka aykırılık görmedi.