Danıştay'a araç muayene sorusu

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, araç muayene istasyonlarının devrinin önünü açan yasal düzenleme için yeniden Danıştay'a görüş sordu. 21 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan...

ANKARA - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, araç muayene istasyonlarının devrinin önünü açan yasal düzenleme için yeniden Danıştay'a görüş sordu. 21 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 'Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' ile istasyonların devrinde Anayasa Mahkemesi'ne giden gerekçeler ortadan kaldırılmıştı.
Kanun ile Ulaştırma Bakanlığı'na 'yapma veya yaptırma' yetkisi kazandırılırken, ikinci olarak alt işleticiye devirde devletin devreden çıkarıldığı iddiasına karşılık, Ulaştırma Bakanlığı'nın onayı ile alt işleticiye devir edebilme imkânı getirilmişti. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Danıştay'ın ilk kararındaki görüşleri dikkate alarak, bunun imtiyaz sözleşmesi niteliği alabileceği gerekçesiyle yeniden Danıştay'a gitti. Görüş için temmuz ayında Danıştay'a gidildiği belirtilirken, Danıştay'ın cevap bildirmek için 60 günlük süresi bulunuyor.
20 yıllığına devredildi
Araç muayene istasyonları özelleştirmesinde, Türkiye iki bölgeye ayrılırken, ihaleyi 613.5 milyon dolar ile Akfen-Doğuş-TüvSüd Ortak Girişim Grubu kazanmıştı. Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) araç muayene istasyonları hizmetlerinin işletilmesi hakkının, hazirandan itibaren 20 yıl Akfen-Doğuş-TüvSüd Ortak Girişim Grubu'na devrini onaylamıştı.