Danıştay'a TCDD itirazı

Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Taşınmaz İhale Yönetmeliği ile TCDD işletmesinin ana statüsünü değiştiren Yüksek Planlama Kurulu...

ANKARA - Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Taşınmaz İhale Yönetmeliği ile TCDD işletmesinin ana statüsünü değiştiren Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararının yürütmesini durdurdu. Edinilen bilgiye göre, Liman-İş Sendikası'nın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşınmaz İhale Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin dayanağı olduğu ileri sürülen TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ana statüsünü değiştiren 13 Aralık 2004 tarihli YPK kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı. Danıştay, Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği karara kadar oybirliği ile durdurdu.