Danıştay'dan Aksoy'a ret

Danıştay, İktisat Bankası'nda oluşan 726.1 trilyon liralık borcun tahsili için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Erol Aksoy, eşi ve çocuklarına çıkarılan 'ödemeye çağrı' ve 'ödeme emirlerinin' iptal istemini reddetti.

ANKARA - Danıştay, İktisat Bankası'nda oluşan 726.1 trilyon liralık borcun tahsili için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Erol Aksoy, eşi ve çocuklarına çıkarılan 'ödemeye çağrı' ve 'ödeme emirlerinin' iptal istemini reddetti. TMSF'ye Mart 2001'de devredilen İktisat Bankası'nın hâkim ortakları Erol Aksoy, eşi ve çocukları, TMSF'nin daha sonraki işlemlerine karşı çok sayıda dava açtı. Erol Aksoy, İktisat Bankası kaynaklarını kendi lehine kullanarak, bankayı zarara uğrattığı ileri sürülen 726 trilyon 122 milyar liralık borcun tahsili amacıyla TMSF tarafından düzenlenen 'ödemeye çağrı' ve 'ödeme emirlerinin' iptalini istemişti. Aksoy, ayrıca TMSF'ye devredilen İktisat Bankası'nın eski ortağı olarak, fona olan borcunun ödenmediği gerekçesiyle araçlara hacize ilişkin TMSF işlemlerinin iptali davası da açtı. Danıştay bu istemi de oybirliğiyle reddetti.