Danıştay'dan Atatürk'ün çiftliğinin özelleştirilmesine ret

Danıştay 13. Dairesi, Atatürk tarafından yaptırılan Yalova Atatürk Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün bazı taşınmazlarının özelleştirilmesi kararını durdurdu

ANKARA - Danıştay 13. Dairesi, Yalova’da bulunan ve Atatürk tarafından yaptırılan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) ait Yalova Atatürk Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün bazı taşınmazlarının özelleştirilmesi karşı çıktı. Danıştay 13. Dairesi, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK), taşınmazların satılması kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.
Atatürk’ün Yalova’da arazi satın alarak kurduğu ve 1937 yılına kadar bizzat kendisi işlettikten sonra ‘tarım yapılması ve hilesiz meyve yetiştirilmesi’ için halka bağışladığı çiftlik, ÖYK kapsamına alınmış, Suudi Arabistanlı Bakan Balghunaim’in de bu çiftliğe almak için Türkiye’yi ziyaret ettiği öne sürülmüştü. Bunun üzerine soluğu mahkemede alan Ziraat Mühendisleri Odası, Müdürlüğün, işletilmesi TİGEM bünyesinde kalacak şekilde kullanımında bulunan bazı taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin ÖYK kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle 
Danıştay’da dava açmıştı.
Danıştay 13. Dairesi, kararında, Anayasa’ya göre, devletin, toprağın verimli işletilmesini korumak ve amaç dışı kullanılmasını önlemek gibi görevlerin bulunduğunu hatırlattı. Anayasa’ya göre, ‘ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, sanayinin ve tarımın dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmanın’ devletin görevi olduğu kuralının yer aldığı vurgulandı. Kararda, özetle şunlar kaydedildi:

Atatürk’ün müzesi satılamaz!

“TİGEM bünyesindeki Yalova Atatürk Tarım İşletme Müdürlüğü’nün, sadece işletmesi TİGEM’de bırakılarak, 15 adet parselde 2.796.198,85 metrekare alanı kapsayan bölgenin satış suretiyle özelleştirilmesine karar verilmesi, TİGEM işletmesini tümüyle işlevsiz kılmaktadır. Bu husus ise 4046 sayılı Kanun’a uygun değildir. Yine, üzerinde ‘Atatürk Müzesi’nin de yer aldığı, çeşitli meyve ve tarım ürünlerinin yetiştirildiği, mera ve orman niteliğindeki taşınmazların satış suretiyle özelleştirme programına alınmasına ilişkin dava konusu işlem, kanunda yer alan özelleştirme ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi, ’kuruluşların nitelikleri ve ülke ekonomisinin gerektirdiği şartlar’ da dikkate alınmadan tesis edilmiştir. Dolayısıyla dava konusu kurul kararı hukuka uygun bulunmamaktadır.” (Radikal)