Danıştay'dan fren: Galataport'ta yürütme durdu

Danıştay 6. Dairesi, İstanbul'da Salıpazarı bölgesinde kruvaziyer yat limanı yapımına ilişkin imar planındaki değişikliği onaylayan Kültür ve Turizm Bakanlığı işleminin yürütmesini durdurdu. Danıştay'ın kararı oybirliğiyle alındı.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Galataport projesi olarak da bilinen ve İstanbul Beyoğlu Salıpazarı bölgesinde kruvaziyer yat limanı inşasına ilişkin imar planı değişikliği yargıdan döndü. Danıştay, imar planındaki değişikliği onaylayan Kültür ve Turizm Bakanlığı işleminin yürütmesini durdurdu.
İstanbul Beyoğlu, Salıpazarı bölgesinde kruvaziyer yat limanı yapımına ilişkin 1/1000'lik ve 1/5000'lik imar planındaki değişikliği onaylayan Kültür ve Turizm Bakanlığı işlemi TMMOB İstanbul Şehir Plancıları Odası tarafından mahkemeye taşınmıştı. Oda avukatları, söz konusu işlemin öncelikle yürürlüğünün durdurulmasını, ardından da iptal edilmesini istemişti. Davanın ilk aşamasında Danıştay 6. Dairesi, bakanlığın işleminin yürürlüğünü oybirliğiyle durdurdu.
İtiraz edilebilir
Danıştay 6. Dairesi, yürürlüğü durdurma kararını iki gerekçeye dayandırdı. Daire öncelikle, dava konusu imar planının dayandığı yönetmeliğin daha önce yine kendi dairelerince iptal edildiğine, dolayısıyla işlemin dayanaksız hale geldiğine dikkat çekti. Daire, ayrıca özelleştirme bölgelerindeki imar planı değişikliği yapma yetkisinin Kıyı Kanunu'nda yapılan değişiklikle Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na (ÖİB) verildiğine de dikkat çekti.
Karara bakanlık tarafından itiraz edilebilecek. İtiraz Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu'nda ele alınacak. Daire, davanın ikinci aşamasını, yani şimdi yürürlüğünü durdurduğu işlemin iptali istemini ise daha sonra görüşecek. Dairenin esastan vereceği karara da itiraz edilebilecek.
3.5 milyar avroluk teklif
Galataport'un 'yap-işlet-devret' modeli çerçevesinde 49 yıl süreyle işletilmesine yönelik ihalede en yüksek teklifi 3.5 milyar avroyla İsrailli işadamı Sami Ofer ve eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın yeğeni Mehmet Kutman önderliğindeki konsorsiyum vermişti. İhale sonucunun kesinleşmesi için YPK (Yüksek Planlama Kurulu) kararı bekleniyordu.