Danıştay'dan Munzur'a veto

Danıştay, 'Munzur Projesi' kapsamında yer alan Konaktepe I ve II Barajı ile Hidroelektrik Santralı'nın Türk-ABD şirketlerinden oluşan konsorsiyuma yaptırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

ANKARA - Danıştay, 'Munzur Projesi' kapsamında yer alan Konaktepe I ve II Barajı ile Hidroelektrik Santralı'nın Türk-ABD şirketlerinden oluşan konsorsiyuma yaptırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
Alınan bilgiye göre, İstanbul ve Ankara'dan 7 kişinin, 'Munzur Projesi' kapsamındaki Konaktepe I ve II Barajı ve Hidroelektrik Santralı'nın Türk-ABD şirketlerinden oluşan konsorsiyuma yaptırılmasına ilişkin 10 Eylül 1998 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ve bu karara dayanılarak konsorsiyumla imzalanan sözleşmenin iptali istemiyle açtığı dava esastan sonuçlandı.
Danıştay 10. Dairesi, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ve sözleşmenin iptaline karar verdi. 10. Daire'nin adli tatil öncesi verdiği karar, yazımı tamamlandıktan sonra önümüzdeki günlerde tebliğ edilecek. Davalılar, Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu kararı temyiz edebilecek. Temyiz istemini Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.
Çevreciler ve bazı sivil toplum kuruluşları Munzur Çayı üzerine yapılacak olan söz konusu bu barajlara, bölgenin ekolojik dengesini bozacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor. Bu görüşün sahipleri barajlar için Milli Parklar Dairesi'nden izin alınmadığını, projelerin gerçekleştirileceği Munzur vadisiyle ilgili olarak bir iklim raporu hazırlanmadığını öne sürüyor.