Danıştay'dan Uzanlara ret

Danıştay 13. Dairesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca Uzan Grubu'na ait Çukurova Elektrik'in (ÇEAŞ) mallarına el konulması, imtiyaz sözleşmesinin feshi ile Bakanlar Kurulu'nun görevlendirme kararının kaldırılmasına ilişkin işlemlerin iptal istemini reddetti.

ANKARA - Danıştay 13. Dairesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca Uzan Grubu'na ait Çukurova Elektrik'in (ÇEAŞ) mallarına el konulması, imtiyaz sözleşmesinin feshi ile Bakanlar Kurulu'nun görevlendirme kararının kaldırılmasına ilişkin işlemlerin iptal istemini reddetti. Danıştay, ÇEAŞ'ın kusurlu olduğu ve "ÇEAŞ'ın grubun finans şirketi haline dönüştüğü" saptamasında bulundu.
ÇEAŞ'ın malvarlığına el konulması, imtiyaz sözleşmesinin feshi ile Bakanlar Kurulu'nun, ÇEAŞ'ı görevlendirmesi kararının kaldırılması kararının iptali istemiyle açılan dava, esastan sonuçlandı. Davacı ÇEAŞ, kararı temyiz ederse dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na gidecek.
Danıştay 13. Dairesi, iptal istemini oybirliği ile reddederken, kararın gerekçesinde, bakanlık ve şirket arasında imzalanması konusunda mutabakata varılan elektrik satış anlaşmasının şirkete el konulduğu tarihe kadar imzalanmadığı belirtilip, "ÇEAŞ kusurlu davranarak, 3096 sayılı yasayı ve imtiyaz sözleşmesinin ilgili hükümlerini açıkça ihlal etmiştir" denildi. Sözleşmenin ihlal gerekçelerinden biri olarak savunulan kamulaştırılan taşınmazların, tapuya, Hazine adına değil şirket adına tescil edildiği iddiası da doğrulandı.
Açığı devlet kapattı
ÇEAŞ'ın taahhüt ettiği yatırımları yapmadığı veya geciktiği için defalarca uyarıldığı vurgulanan gerekçeli kararda, bu yüzden elektrik üretimini artıramayan ÇEAŞ'ın sattığı elektriğin büyük bölümünü devletten aldığı elektrikle karşıladığı vurgulandı.
Şirketin elektrik satış fiyatını fahiş kârla sattığı belirtilen kararda şöyle anlatıldı: "ÇEAŞ'ın ürettiği elektriği, yüzde 96-322 kâr koyarak sattığı, dışardan alınan elektrikten elde edilen kârın yüzde 15-31 olduğu, buna göre 1993-2003 Mart döneminde ÇEAŞ'ın Ulusal Enerji Tarifesi sonucu fazladan elde ettiği gelirin 2003 Mart sonu itibarıyla değeri 49.59 milyon dolar olduğu anlaşıldı."
Grubun finansörü
ÇEAŞ'ın 1999 yılı için şirketçe grup bankalarına yaklaşık 6.4 trilyon lira kaynak aktardığı belirtilerek "3098 sayılı Kanun uyarınca görevlendirilen şirket kaynaklarının grup şirketlerinde kullandırılması sonucu, grubun finans şirketi haline dönüştüğü anlaşılmaktadır" denildi.