Danıştay'ın kararı 15 gün içinde

Tüpraş'ın satışına ilişkin davaların duruşması Danıştay 13. Dairesi'nde yapıldı, karar en geç 15 gün içinde açıklanacak.

ANKARA - Tüpraş'ın satışına ilişkin davaların duruşması Danıştay 13. Dairesi'nde yapıldı, karar en geç 15 gün içinde açıklanacak. Danıştay 13. Dairesi'nde, Petrol-İş'in, Tüpraş satışıyla ilgili ihale ilanı, ihale şartname belgesi, ihale komisyon kararı ve yüzde 51 hissenin blok satışına ilişkin ÖYK kararı olmak üzere açtığı dört davanın esastan duruşması dün yapıldı.
Duruşmada Danıştay Savcısı Celalettin Özkan, açılan davaların yasal dayanaktan yoksun olduğunu savunarak reddini istedi. Danıştay 13. Dairesi Başkanı Faruk Öztürk de duruşma sonrasında dava sonucunun en geç 15 gün içinde açıklanacağını duyurdu. Danıştay 13. Dairesi'nin vereceği karara ilişkin temyiz yolu açık. Taraflar isterlerse Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na başvurabilecekler. Bu arada Tüpraş'ın satışına itiraz ederek dava açan Petrol-İş Sendikası'nın Başkanı Mustafa Öztaşkın, mahkeme kararını beklemeden özelleştirmeyle ilgili yargı kararlarının uygulanmamasından dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı.
Tüpraş'ın yüzde 51 hissesi ÖİB tarafından büyük pay sahibi Koç Grubu olmak üzere Shell konsorsiyumuna 4,14 milyar dolara blok olarak satılmıştı.