Davalı Roche'u Akdağ savundu

İlaç yolsuzluğuyla ilgili soruya yanıt veren Sağlık Bakanı Akdağ: "Roche'un fiyat kararnamesine aykırı işlemi yok.

ANKARA - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ilaç sektöründeki yolsuzluk davasıyla ilgili olarak, ilaç alımında Sağlık Bakanlığı'nın bir zararının bulunmadığını açıkladı. Akdağ, CHP İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın 'ilaç sektöründeki yolsuzlukla ilgili yapılması gereken işlemlere' ilişkin soru önergesini cevaplandırdı.
Akdağ, "Dava konusu olay, SSK hastanelerine alınan Neorecorman adlı ilacın alımından ibarettir. Bu ilacın bakanlığımızca fiyatlandırılmasında, yapılan inceleme sonucunda İlaç Fiyat Kararnamesi'ne ve tebliğine aykırılık tespit edilmemiştir. Dolayısıyla, davayla ilgili olarak bakanlığımızın müdahillik sıfatı olmadığı gibi, zararı mevcut olmadığı için başka dava açma imkânı da yoktur" dedi.
Roche'un, diğer firmalar gibi Neorecorman kullanıma hazır şırıngalarla ilgili beyan formunda, Fransa, İspanya ve Yunanistan'daki ilaç referans fiyatlarını bildirdiğini kaydeden Bakan Akdağ şöyle devam etti:
"İtalya'da ürünün benzer formlarının bulunmaması nedeniyle ve Portekiz'de bu ürünlerin perakende satışının yapılmamasından dolayı bu ülkelere ait fiyat bildirmediği anlaşılmıştır. Ancak İtalya fiyatlarının mevcut mevzuat hükümleri doğrultusunda kıyaslanma yoluyla bulunması mümkünken, firmanın bunu bildirmemesinden dolayı kusurlu olduğu, ancak kıyaslama yöntemiyle yapılan hesaplamada, İtalya fiyatlarının Yunanistan fiyatlarından daha pahalı olması nedeniyle firmanın herhangi bir haksız kazanç elde etmediği ve dolayısıyla beyanda bildirmemesinde kastının olmadığı düşünülmüştür."
'Firmanın avukatı gibi'
Akdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısında yer alan "Sağlık Bakanlığı'nın bu davayla ilgilenmediği ve davaya müdahil olarak katılıp zararın tahsili konusunda hiçbir hukuki yaptırımın yapılmadığı gözlenmektedir" ifadesinin eksik bilgiden kaynaklandığını söyledi.
CHP İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ise, soru önergesine verilen cevabı, "Yargılanan bir firmanın yetkililerinin avukatlığını yapar mahiyette bir açıklama" olarak niteledi.