Deloitte: IMF'siz toparlanma zor

ANKARA - Deloitte’un ‘Program İçeriden, Rüzgaâr Dışarıdan’ başlıklı ekonomik görünüm raporuna göre Türkiye ekonomisinde gerçek bir toparlanmanın global ekonomide ciddi bir iyileşmeye veya IMF anlaşmasına bağlı olduğunu ifade etti. Deloitte, üç ayda bir yayımladığı raporunda gelecek yıl baz etkisi ile yüzde 3.5’luk bir büyümenin ulaşılabilir göründüğü vurgulansa da, özellikle de IMF ile yapılacak ve ‘yeterli miktarda kredi içeren’ bir anlaşmanın önemli olduğu belirtti.
Hükümetin 2010 için cari açık tahmini 18 milyar dolarken rapor bunun bir miktar daha yüksek gerçekleşeceği kanısında. 2010’da 90 milyar doların üstünde bir finansman ihtiyacı bulunduğunu öne süren Deloitte’a göre IMF anlaşmasının olmadığı bir senaryoda böyle bir tablo şu anda nispeten yüksek seyreden risk iştahına rağmen Türkiye özelinde sıkıntıya yol açabilir. Rapora göre, kısa vadede IMF’siz bir senaryo ile yürüyen Türk ekonomisinin bulunduğu global ortamda TL’nin reel olarak değerlenmesi trend olarak mümkün görülmüyor. (Radikal)