Demirel'e müjdeli haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) el koyduğu Egebank'tan doğan 259 milyon 722 bin YTL'lik zararın, Şevket Demirel ile...

ANKARA - Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) el koyduğu Egebank'tan doğan 259 milyon 722 bin YTL'lik zararın, Şevket Demirel ile birlikte banka ortağı beş kişiden tahsiline ilişkin Fon Kurulu kararının yürütmesini Şevket Demirel yönünden durdurdu. Bu kişiler daha önce söz konusu kararın durdurulması amacıyla Danıştay'da ayrı ayrı dava açmışlar ancak 13. Daire bu isteği uygun görmemişti.
13. Daire'nin bu kararına, Şevket Demirel de dahil beş kişinin yaptığı itirazı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüştü. Kurul, Demirel'in itirazını kabul ederek, Fon Kurulu'nun kararının yürütmesini Şevket Demirel yönünden durdurdu. Buna karşın kurul, diğer dört kişinin itirazını ise yerinde görmeyerek reddetti.
Kurulun, Şevket Demirel'in Egebank'taki hisselerini devrettiği için Fon Kurulu kararının yürütmesini durdurduğu öğrenildi. Danıştay 13. Dairesi, beş kişinin açtığı davayı, daha sonra esastan karara bağlayacak.