Demirel'in itirazına ret

Danıştay 13. Dairesi, TMSF'nin el koyduğu Egebank'tan doğan zararların, Şevket Demirel ile birlikte banka ortaklarından beş kişiden tahsiline ilişkin...

ANKARA - Danıştay 13. Dairesi, TMSF'nin el koyduğu Egebank'tan doğan zararların, Şevket Demirel ile birlikte banka ortaklarından beş kişiden tahsiline ilişkin, Fon Kurulu'nun ilgili daire başkanlıklarını yetkili kılmasına ilişkin kararının yürütmesini durdurma istemini reddetti. Şevket Demirel ile birlikte banka ortakları Egebank'a el konulmasından sonra kendilerinden talep edilen 259 milyon 722 bin YTL'lik ödeme kararının iptali için ayrı ayrı dava açmışlardı.