Demiryollarında özel dönem

Havayollarında iç hat seferlerinin özel şirketler tarafından yapılmasına ilgi fazla olunca, demiryollarında da özel şirketlerin yük ve yolcu taşımacılığı yapmasının önü açıldı. Konuyla ilgili yönetmelik yürürlüğe girdi.

ANKARA - Havayollarında iç hat seferlerinin özel şirketler tarafından yapılmasına ilgi fazla olunca, demiryollarında da özel şirketlerin yük ve yolcu taşımacılığı yapmasının önü açıldı. Konuyla ilgili yönetmelik yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe göre, Devlet Demiryolları'na ait hatlarda tren işletmek isteyenler, yazılı başvuru yapacak. Bu başvurularda trenleri hangi amaçla işleteceklerini içeren belge ve bilgiler de yer alacak, işletmecilik yapılacak parkur, çeken ve çekilen araçların inşa tarzı hakkında fikir verebilecek ve gerekli olabilecek her türlü açıklamalı konstrüksiyon, resim, hesaplamalar, personele ilişkin bilgi ve belgeler de bulunacak.
Komisyon inceleyecek
İşletmeciye ait çeken ve çekilen araçların, uluslararası yük ve yolcu taşımacılığını düzenleyen anlaşmalarda öngörülen standartlara ve kuruluş altyapısına uygun olması ve ulusal veya uluslararası muteber yetkili bir kuruluşça onaylanması zorunlu tutulacak. Başvuruları teknik, işletmecilik (Hat kapasitesi, orer, gabari, dingil basıncı, terminal hizmetleri ve benzeri) ve ekonomik yönden değerlendirecek komisyonun uygun bulması durumunda, talepler kabul edilecek.
Devlet Demiryolları ile işletmeci arasındaki ilişkiler, tren işletmeciliği ile ilgili altyapı kullanımı, idari, teknik ve mali koşulları içeren bir sözleşmeyle düzenlenecek. İşletmecinin talebi halinde, kullanıma uygun istasyon, hangar, rampa, antrepo, açık arazi gibi yerler kiralanabilecek.