Denetleme Kurulu: Yasa ihlal ediliyor

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, yapılan özelleştirme ihalelerinin neredeyse tümünde borç ertelemesi yapıldığını saptadı.

ANKARA - Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, yapılan özelleştirme ihalelerinin neredeyse tümünde borç ertelemesi yapıldığını saptadı. Başbakanlık YDK, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın faaliyetleriyle ilgili olarak hazırladığı raporunda, daha önce sınırlı olarak karşılaşılan özelleştirmelerdeki satış bedeli taksitlerinin zamanında ödenmemesi ve ertelenmesinin, '2001 ve 2002 yılındaki krizler gerekçe gösterilerek' arttığını, idarenin alacağı bulunan tüm firmaların 'borç erteleme talebinde' bulunduğunu belirtti. YDK, borç ertelemede Özelleştirme İdaresi'nin değerlendirme yapmadığına dikkat çekerek, inisiyatifin büyük ölçüde şirketlere bırakıldığı görüşüne yer verdi.
YDK raporunda, satış sözleşmesi değişiklikleri ve borç ertelemelerine ilişkin olarak şu saptamalar yapıldı: "Hemen hemen bütün satış sözleşmelerinin ödeme planları değiştirilmiş, bazı kuruluşlarda ise birden fazla erteleme uygulaması gerçekleştirilmiştir. (..) Bazı firmaların taksit ödemelerinin vadesi gelmekle birlikte, bu firmalardan erteleme talebinde bulunanlarla ilgili değerlendirme ve kararların gecikmesi karşısında idarece bir işlem tesis edilmemiş, firmalar tarafından da vadesi gelen taksitler ödenmemiş, (..) bazı alacaklar 2 yıldan fazla gecikmeyle tahsil edilebilmiştir."
YDK raporunda, YDK'nin ödemelere ilişkin daha önce yaptığı uyarılara karşın Özelleştirme İdaresi'nin hiçbir çalışma yapmadığı belirtilerek, 'alacakların ertelenmesi, zamanında tahsili' konularında objektif kriterlerin oluşturulmadığına işaret edildi. Borç erteleme taleplerinin olduğu gibi ÖYK'ya iletilerek 'inisiyatifin önemli ölçüde firmalara bırakıldığı" kaydedildi.