Denge tazminatına tırpan

Hükümet makam tazminatı almayan birinci deredeceki uzmanlar ve üniversite yöneticileri ile DSİ, Karayolları ve Tapu Kadastro'daki mühendis, mimar ve şehir plancılarına vermeyi planladığı 250 YTL'lik ek ödemeden vazgeçti.

ANKARA - Hükümet makam tazminatı almayan birinci deredeceki uzmanlar ve üniversite yöneticileri ile DSİ, Karayolları ve Tapu Kadastro'daki mühendis, mimar ve şehir plancılarına vermeyi planladığı 250 YTL'lik ek ödemeden vazgeçti. Ek ödemesi olmayan memurlara 2006'nın ilk yarısında aylık 40 YTL, ikinci yarısında da ilave olarak 40 YTL denge tazminatı verilmesine ilişkin yasa tasarısının TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında AKP'lilerin önergeleriyle değişiklik yapıldı. Böylece, tasarıya Plan Bütçe Komisyonu'nda eklenen söz konusu kesimlere yönelik ilave ek ödemeler tasarı metninden çıkartıldı.Genel Kurul'da önergelerin önceki günkü oylamasında toplantı yeter sayısı sağlanamadığı için sonuç çıkmamıştı.