Depoya da içki ruhsatı şartı!

Sigara ve içki satan yerler, artık ürünlerini muhafaza ettikleri depolar için de ayrı satış belgesi almak zorunda olacak. Ayrıca sigara kullanımını ve satışını özendirici veya teşvik edici kampanya, promosyon, reklam ve tanıtım yapılmasına da yasak geldi. Bu yönetmelik özellikle tütün ve alkollü içki konusunda toptan ve dağıtım yapan küçük ve orta ölçekteki esnafı olumsuz etkileyecek.
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. Buna göre yönetmelikte bulunan işyeri tanımına depolar da eklenerek, tanım “Toptan satıcıların satışını/dağıtımını yaptıkları ürünlerin muhafaza edildiği depolar da dahil olmak üzere, yönetmelik kapsamına giren ticari nitelikteki faaliyetlere tahsis edilen yerler” şeklinde değiştirildi. Bu ürünlerin satışa sunulduğu yerle birlikte, muhafaza edildiği her bir depo için de ayrı satış belgesi alınması zorunluluğu getirildi.
Tümbak Genel Müdürü Kemal Can, bu yönetmeliğin sonuçta herkesi bir şekilde etkileyeceğini belirterek, “Bu sektördeki büyük oyuncular olarak hepimiz depolama yerlerimiz için ayrı satış belgesi alacağız. Zaten sektör olarak her şeyimizi kurallara göre yapmak zorundayız. Bu belgeleri almak bizi daha az etkilese de asıl bu işin toptan ve dağıtım kanalında daha küçük ölçekte yapan esnaf olumsuz etkilenecek” dedi.
Süre uzatım işlemleri 

Yönetmelikle bir diğer değişik ise son rakamı tek olan yıllarda yapılan süre uzatım işlemlerinde yapıldı. Yönetmeliğe, “ Kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen kantin ve sosyal tesis gibi yerler hariç, satıcıların faaliyet konusuna göre istenilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya izin belgelerinin kuruma veya yetkilendirilmiş mercie ibrazı zorunludur. Bu yıllarda, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya izin belgelerini kuruma veya yetkilendirilmiş mercie ibraz etmeyenler ile ibraz edememe nedenlerini yetkili makamlardan gerekçelendiremeyenlerin süre uzatım işlemi yapılmaz. Süre uzatım işlemi belge üzerinde gösterilir” ibaresi eklendi.
Kampanya da yasak 

Yönetmelikte yer alan “Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim, marka veya alametleri kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımı yapılamaz” maddesi de, “Tütün mamullerinin kullanımını ve satışını özendirici veya teşvik edici kampanya, promosyon, reklam ve tanıtım yapılamaz” şeklinde değiştirildi. ( ANKARA / RADİKAL)

bigPara.com