Deprem yönetmeliği hazır, sıra kredide

Gemlik Körfezi ve Balıkesir'de meydana gelen depremlerin ardından gözler yeniden deprem tedbirleri ve çalışmalarına çevrilirken, deprem bölgelerinden binaların güçlendirilmesine ilişkin yönetmeliğin teknik çalışmaları tamamlandı.

ANKARA - Gemlik Körfezi ve Balıkesir'de meydana gelen depremlerin ardından gözler yeniden deprem tedbirleri ve çalışmalarına çevrilirken, deprem bölgelerinden binaların güçlendirilmesine ilişkin yönetmeliğin teknik çalışmaları tamamlandı.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın deprem bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel binaların depreme dayanıklı tasarım koşullarının belirlendiği yönetmeliğe dönük teknik çalışmaların ardından, sıra finansman arayışına geldi. Afet İşleri Genel Müdürü Mustafa Taymaz, Türkiye'de 125 milyon yapı stoku olduğunu, bunların yüzde 8'inin güçlendirilmesinin gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin 1950'li yıllardan sonra hızlı bir yapılaşmaya gittiğini ve bu doğrultuda da çarpık kentleşmenin meydana geldiğini anlatan Mustafa Taymaz, yapılan Deprem Şurası'nda Türkiye'nin bu anlamda önemli kararlar aldığını söyledi.
2007 yılında yürürlüğe girecek yönetmelik kapsamında, teknik elemanlara dönük eğitim çalışmasına da başladığını belirten Taymaz, "Finansman konusunda da hükümetin çalışmalarına başladığını sözlerine ekledi.
İlk Türkiye uygulayacak
Dünyada ilk kez güçlendirme yönetmeliğini Türkiye uygulayacak. Hazırlanan yönetmelikte, yeni yapılacak binaların depreme dayanıklı tasarımının ana ilkesini hafif şiddetteki depremde hasar görmemesi, orta şiddetteki depremde hasarın sınırlı olması, şiddetli depremlerde de can güvenliğinin sağlanması olarak belirlendi.