Derece Meclis'e geldi

Memurlara derece verilmesini de içeren Devlet Memurları Kanunu, Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa Tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

ANKARA - Memurlara derece verilmesini de içeren Devlet Memurları Kanunu, Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa Tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarının yasalaşması durumunda, 1991'den sonra memur olanlara verilen derece artışı üst düzeydekilerin maaşını 5 YTL azaltırken, alt derecedekilere 60 YTL zam olarak yansıyacak. Yasa ile sosyal güvenlik kuruluşundan maaş alanlara, ayrıca yetim aylığı bağlanması uygulamasına da son veriliyor. Derece artışı, konsolide bütçeli kuruluşlar ile KİT ve belediyelerde 1991 sonrası işe başlayan 1 milyon dolayında devlet memurunu ilgilendiriyor.