Derviş: Türkiye Çin'in hızına yaklaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı Başkanı Kemal Derviş, Türkiye'nin büyüme hızının son beş yılda büyük hız kazandığını söyledi.

NEW YORK - Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı Başkanı Kemal Derviş, Türkiye'nin büyüme hızının son beş yılda büyük hız kazandığını söyledi. Güney Kore, Çin, Hindistan gibi eskiden alt-orta gelir grubuna ait ülkelerin son dönemde yakaladıkları büyüme hızının zengin ülkelerden daha yüksek olduğunu ifade eden Derviş, 'Ancak son beş yılda Türkiye'nin ortalama büyüme oranı çok hız kazandı. Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) yüzde 7.5 civarında büyüyen Türkiye, Çin'in yakaladığı büyüme hızına yaklaştı' dedi. Çin geçen yıl yüzde 10.2 büyümüştü.
Derviş, Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından onuruna düzenlenen yemeğe katılarak dünya ekonomisindeki gelişmeler, küreselleşme sürecinde birbirine bağımlılık ve BM Kalkınma Programı'nın bu konudaki rolü üzerine bir konuşma yaptı.
'Uçurum artıyor'
Zengin ve yoksul ülkeler arasındaki uçurumun gitgide arttığını vurgulayan ve bu gelir eşitsizliğinin ülkelerin kendi toplumları içinde de geçerli olduğunu dile getiren Derviş şöyle konuştu: "Birkaç istisna dışında dünyadaki ülkelerin yüzde 80'inde gelir eşitsizliği giderek artıyor. Bu ülkeler arasında ABD, Çin, İngiltere ve Türkiye de bulunuyor."
Derviş, son 10 yılda ABD'de yüzde 20-30'luk alt gelir grubundaki insanların gelir düzeylerinde hiçbir değişiklik olmadığını, buna karşılık ABD'nin en zengin yüzde 10'luk, yüzde 1'lik ve özellikle de yüzde 0.1'lik bölümünün gelir düzeylerinde hızlı bir artışın olduğunu söyledi. Kemal Derviş Türkiye'nin ise son 10 yılda görece olarak yoksullaşmadığını, ancak bu yüzyılın başından itibaren de yine görece olarak zenginleşmediğini dile getirdi.
Derviş, bir Türk vatandaşı olarak son dönemde Türkiye'nin BM'ye finansal açıdan daha çok katkıda bulunduğunu ve ilişkilerini geliştirdiğini görmekten mutlu olduğunu ifade etti.
G-77 Türkiye'ye gelecek
Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği'nin son derece aktif çalıştığını belirten Derviş, "Türkiye, maalesef henüz çok zengin bir ülke değil ama buna karşın BM programlarına katkıda bulunan önemli ülkelerden biri" diye konuştu.
Derviş, G-77 (Gelişen Ülkeler) grubunun bahar aylarında Türkiye'de toplanmayı düşündüğünü açıkladı. Derviş, BM'nin Medeniyetler İttifakı girişiminin içinde Türkiye'nin bulunmasından ve Eylem Planı'nın sunulduğu toplantının birkaç gün önce İstanbul'da düzenlemesinden ayrıca memnuniyet duyduğunu belirtti. Kemal Derviş, küresel sorunların çözümünde Türkiye'nin işbirlikçi ve aktif tutumunun son derece önemli olduğunu kaydetti.
Kemal Derviş, dünya ekonomisinin büyümediği fikrinin doğru olmadığını da söyleyerek, dünya ekonomisinin son beş yılda İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından görülen büyüme dönemi hariç, tarihte görülmemiş oranda büyüdüğünü anlattı.
'Dünya ciddi sorun yaşar'
Bu gelişmede küreselleşmenin büyük payı olduğunu belirten Derviş, buna paralel olarak dünyadaki gelir eşitsizliğinin de giderek arttığını vurguladı. Derviş, "Eğer geride kalanlarla ilgilenilmezse, dünyada ciddi siyasi ve sosyal sorunlarla karşı karşıya kalacağız" dedi. Kemal Derviş, BM Kalkınma Programı'nın misyonunun; küreselleşmeyi, büyümeyi ya da kalkınmayı engellemek değil tam tersine bu büyümenin daha 'kapsayıcı' hale gelmesini sağlamak olduğunu söyledi.
Küresel ısınma, kuş gribi, mali krizler gibi ülke sınırlarını aşan sorunların çözümünün, uluslararası işbirliği mekanizmalarının etkili işlemesine bağlı olduğuna işaret eden Derviş, "Küresel sorunları çözmek için ülkelerin birlikte yapacağı pek çok şey var. Buna bağlı olarak ülkeler giderek birbirlerine daha bağımlı hale geliyorlar" ifadesini kullandı.Yabancı sermaye girişi 'gayet iyi'
Brezilya, Macaristan gibi Türkiye'ye de yabancı sermaye girişinin 'gayet iyi' olduğuna işaret eden Kemal Derviş, ayrıca Türkiye'ye yapılan doğrudan yabancı yatırımın düzeyinin, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye güvenini de ortaya koyduğunu söyledi. Bir başka soru üzerine Derviş, Türkiye'nin BM programlarına hem katkıda bulunan hem de bu programlardan yararlanan bir ülke olmasının gayet sağlıklı bir durum olduğunu vurguladı.
BM Kalkınma Programı Başkanı Derviş, Türkiye'nin BM ile olan işbirliğinin dünya meselelerinde söz sahibi olma kapasitesini güçlendirdiğini ve daha fazla meşruiyet kazandırdığını da sözlerine ekledi.